TECHmED

Peter Blahút

Komorová tachykardia - Lokalizácia ložiska

Komorová tachykardia


Lokalizácia ložiska pri KT


EKG nález: Lokalizácia:
Morfológia QRS:
Tvar BĽTR Septum ľavej komory, Pravá komora, Ramienková reentry KT
Tvar BPTR Ľavá komora mimo septum
Srdcová os:
Superiórna Spodná stena
Inferiórna Horné septum, Horná laterálna stena
Doprava Ľavá laterálna stena, Apex
Prechodová zóna:
Prechodová zóna ≤ V3 Báza srdca
Prechodová zóna ≥ V4 Apex srdca
Prekordiálna konkordancia:
Pozitívna Báza srdca
Negatívna Apex srdcaKomorová tachykardia


Epikardiálna KTEKG kritérium: Definícia:
Pseudo delta vlna ≥ 35ms Od začiatku QRS po koniec pseudo delta vlny
V ktoromkoľvek prekordiálnom zvode
Predĺžený čas R kmitu ≥ 85ms Od začiatku QRS po vrchol R kmitu
Vo zvode V2
RS interval ≥ 120ms Od začiatku QRS po vrchol S kmitu
V ktoromkoľvek zvode


Komorová tachykardia
Komorová tachykardia