TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Komorová tachykardia z výtokového traktu ľavej komory

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

KT z Výtokového traktu ľavej komory

Left Ventricular Outflow Tract (LVOT) Tachycardia, Adenosine Sensitive VT

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Idiopatická komorová tachykardia


Type of idiopathic ventricular tachycardia, RVOT-VT, LVOT-VT, Fascicular VT

Komorové tachykardie z výtokového traktu


KT z výtokového traktu ľavej komory

 • Left Ventricular Outflow Tract (LVOT) Tachycardia
 • Je druhá najčastejšia idiopatická KT
  • Tvorí 20% idiopatických KT
 • Ektopické ložisko je najčastejšie lokalizované:
  • Koreň aorty v oblasti odstupu koronárnych artérii (Valsalvov sínus)
  • Bazálna časť ľavej komory
  • Epikard výtokového traktu ľavej komory
 • Mechanizmus je spúšťacia aktivita
 • Vzniká u mladých ľudí vo veku 20-50 rokov
 • Je vyprovokovaná fyzickou, alebo emocionálnou záťažou
 • Dobre reaguje na adenosin (je Adenosin senzitívna KT)
 • Hlavný vektor smeruje ku ľavej komore smerom dole
  • Nesmeruje ku pravej komore, pretože ľavá komora je masívnejšia

Left ventricular outflow tract tachycardia (LVOT-VT), idiopathic left ventricular tachycardia (ILVT)

EKG a KT z výtokového traktu ľavej komoryECG, Left ventricular outflow tract tachycardia (LVOT-VT), LBBB morphology, inferior axis

Komorová tachykardia z výtokového traktu ľavej komoryPremature ventricular complex (PVC), Left Ventricular Outflow Tract origin

Komorová extrasystola z Výtokového traktu ľavej komoryECG Right ventricular outflow tract (RVOT) ventricular tachycardia, precordial transition, Inferior axis, AV dissociation

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryECG Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia, precordial transition R/S V4, inferior axis, LBBB-like morphology

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory


Peter Blahút
techmed@techmed.sk