TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komory

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

KT z Výtokového traktu pravej komory

Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia, Adenosine Sensitive VT

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Idiopatická komorová tachykardia


RVOT-VT, LVOT-VT, Fascicular VT, idiopathic ventricular tachycardia,

Komorové tachykardie z výtokového traktu


KT z výtokového traktu pravej komory

 • Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia
 • Je najčastejšia idiopatická KT
  • Tvorí 70% všetkých idiopatických KT
 • Ektopické ložisko je najčastejšie
  • 1-2cm pod úrovňou pľúcnice
  • Na strane komorového septa
 • Mechanizmus je spúšťacia aktivita
 • Vzniká u mladých ľudí vo veku 20-50 rokov
 • Je vyprovokovaná fyzickou, alebo emocionálnou záťažou
 • Dobre reaguje na adenosin (je Adenosin senzitívna KT)
 • Hlavný vektor smeruje ku ľavej komore smerom dole

Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia, Adenosine Sensitive VT

Arytmogénna dysplázia pravej komory

ECG epsilon waves, Arrhythmogenic Right Ventricular dysplasia (ARVD)

Arytmogénna dysplázia pravej komory

Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC) vs. Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia

EKG a KT z výtokového traktu pravej komory


EKG a Lokalizácia ektopického ložiska


Medzikomorové septum Stene pravej komory
Posteriorne Anteriorne Posteriorne Anteriorne
Polarita QRS v I zvode Pozitívna Negatívna Pozitívna Negatívna
Zárez (Notching)
v (II, III, aVF)
Nie Nie Áno Áno
Prechodová zóna =V3 =V3 ≥V4 ≥V4


ECG Right ventricular outflow tract (RVOT) ventricular tachycardia, Inferior axis, AV dissociation

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryECG Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia, Adenosine Sensitive VT, inferior axis, LBBB-like morphology

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryECG RVOT ventricular tachycardia, postero-septal localization focus origin

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryECG Adenosine Sensitive VT, Right Ventricular Outflow Tract (RVOT) Tachycardia

Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryECG Left Ventricular Outflow Tract (LVOT) Tachycardia, adenosin sensitive ventricular tachycardia

Komorová tachykardia z výtokového traktu ľavej komory


Peter Blahút
techmed@techmed.sk