TECHmED

Peter Blahút

KT z Výtokového traktu pravej komory

Idiopatická komorová tachykardia


Komorové tachykardie z výtokového traktu


KT z výtokového traktu pravej komory


Arytmogénna dysplázia pravej komory

Arytmogénna dysplázia pravej komory


EKG a KT z výtokového traktu pravej komory


EKG a Lokalizácia ektopického ložiska


Stena pravej komory
Posteriorne Anteriorne
Polarita QRS v I zvode Pozitívna Negatívna
Zárez (Notching)
v (II, III, aVF)
Áno Áno
Prechodová zóna ≥V4 ≥V4

Medzikomorové septum
Posteriorne Anteriorne
Polarita QRS v I zvode Pozitívna Negatívna
Zárez (Notching)
v (II, III, aVF)
Nie Nie
Prechodová zóna =V3 =V3


Komorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryKomorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryKomorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryKomorová tachykardia z výtokového traktu pravej komoryKomorová tachykardia z výtokového traktu ľavej komory