TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Komorová tachykardia

Ventricular tachycardia (VT)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorový rytmus

 • Impulzy vznikajú v komorách
 • Každý impulz potom aktivuje komory cez myokard
  • Cez myokard sa impulzy šíria pomaly
  • Preto budú QRS komplexy široké (>0,12s)
 • Komorový rytmus je veľmi zriedkavý, aktivuje sa
  • Pri poruche SA uzla a AV junkcie
 • Komorový rytmus má frekvenciu 20-40/min.
  • Niekedy sa označuje ako
   • Idioventrikulárny rytmus
   • Komorový únikový rytmus

Ventricular, idioventricular escape rhythm

Komorová tachykardia

Ventricular tachycardia, retrograde ventriculoatrial (va) conduction


ECG ventricular tachycardia, wide-complex tachycardia

Komorová tachykardia

Mechanizmus vzniku Komorovej Tachykardie

 • V komore sa aktivuje ektopické ložisko
  • ktoré začne generovať impulzy s frekvenciou > 100/min.
  • Ložisko preberie funkciu pacemakera (overdrive suppression)
 • Ložisko môže generovať impulzy cez 3 mechanizmy:
  • Re-entry
  • Zvýšená automaticita
  • Spúšťacia aktivita

 • Najčastejší mechanizmus je re-entry
Myocardial scarring, reentry, myocardial infarction

Príčiny Komorovej tachykardie


Trvanie Komorovej tachykardie


ECG non sustained ventricular tachycardia

Netrvalá komorová tachykardia


ECG sustained ventricular tachycardia

Trvalá komorová tachykardia


Hemodynamika Komorovej tachykardie


Morfológia Komorovej tachykardie


Široko-komplexová tachykardia

Wide complex tachycardia, ventricular tachycardia Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to bundle branch block Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to the Wolff-Parkinson-White syndrome
arrows
Differential Diagnosis of Wide-Complex Tachycardia

Široko-komplexová tachykardia


EKG a Komorová Tachykardia

 • Frekvencia > 100/min.
 • Široké QRS komplexy (> 0,12s, najčastejšie > 0,16s)
  • Veľmi zriedka sú QRS úzke (KT z oblasti komorového septa, Fascikulárna KT)
 • Neprítomný typický EKG obraz Tawarovej blokády (V1,V6) (BĽTR, BPTR)
 • Vo V1 je RSr konfigurácia (Ľavé zajačie ucho je väčšie)
 • Extrémna deviácia osi doprava "severo-západne"
  • QRS je pozitívne v aVR
  • QRS je negatívne v I, aVF
 • AV disociácia
 • Zachytený sťah (Capture beats)
 • Splynulý sťah (Fusion beats)
 • Prekordiálna konkordancia (Pozitívna, alebo negatívna)
 • Brugadov znak
 • Josephsonov znak
 • Čas R kmitu v II zvode ≥ 50ms

 • Každý EKG znak sa dá logicky odvodiť
 • KT nikdy nemá prítomné všetky EKG znaky
  • Každý znak má určitú senzitivitu a špecificitu pri diagnostike KT
  • Na diagnostiku KT slúžia diagnostické algoritmy
Wide complex tachycardia, ventricular tachycardia

Široké QRS > 0,12s (najčastejšie > 0,16s)


ECG ventricular tachycardia, Very broad QRS complexes (160ms)

Monomorfná komorová tachykardia


Neprítomný EKG obraz Tawarovej blokády (V1, V6)

 • KT s obrazom BĽTR (Blokády ľavého Tawarového ramienka)
  • Vo V1 je iniciálny r kmit širší ako 0,03s
  • Vo V1 je zárez na descendentnej časti S kmitu (Slurring or notching S wave)
   • Josephsonov znak
  • Vo V1 je RS interval > 0,1s
   • Brugadov znak
  • Vo V6 je q (Q) kmit
  • Deviácia osi doprava (90° až 180°)
   • Negatívny QRS (I)
   • Pozitívny QRS (aVF)
ECG ventricular tachycardia (V1), Absence of typical LBBB morphology
 • A: r kmit > 0,03s
 • B: Josephsonov znak
 • C: Brugadov znak


ECG Right bundle branch block

Blokáda pravého Tawarového ramienkaECG ventricular tachycardia, Absence of typical Right bundle branch block (RBBB) morphology

Komorová tachykardia s obrazom BPTRECG ventricular tachycardia (wide complex tachycardia), RSR complexes with a taller left rabbit ear

Komorová tachykardia s obrazom BPTRFascicular tachycardia, Belhassen-type VT, verapamil-sensitive VT, Infrafascicular tachycardia, Idiopathic Fascicular Left Ventricular Tachycardia

Komorová tachykardia s obrazom BPTRECG Left bundle branch block

Blokáda ľavého Tawarového ramienkaECG ventricular tachycardia, absence typical LBBB morphology, RS interval more than 100ms, Brugada sign, ventriculoatrial (VA) association

Komorová tachykardia s obrazom BĽTRECG ventricular tachycardia (wide complex tachycardia), LBBB morphology, initial R wave V1 30ms

Komorová tachykardia s obrazom BĽTR


Ľavé zajačie ucho (V1)


ECG Right bundle branch block

Blokáda pravého Tawarového ramienkaECG ventricular tachycardia, RBBB-like pattern (V1). Taller left rabbit ear

Komorová tachykardia s obrazom BPTRECG ventricular tachycardia, RBBB pattern, left rabbit ear (Rsr)

Komorová tachykardia s obrazom BPTR


Extrémna deviácia osi doprava "severo-západne"


ECG ventricular tachycardia, Extreme axis deviation (north-west axis) - positive QRS (aVR), negative QRS (I, aVF)

Komorová tachykardia

 • Frekvencia: 150/min
 • Široké QRS > 0,12s
 • Vo V1 je široký vysoký R kmit
  • Nemá typickú konfiguráciu pre BPTR
 • Extrémna deviácia osi doprava "severo-západne"
  • Negatívny QRS (I, aVF)
  • Pozitívny QRS (aVR)
ventricular tachycardia, extreme right axis deviation - northwest

AV disociácia a VA asociáciaECG av dissociation, ventricular tachycardia, P waves, wide QRS

Komorová tachykardiaECG ventricular tachycardia, av dissociation (P and QRS complexes at different rates)

Komorová tachykardiaECG Ventriculoatrial (VA) association, ventricular tachycardia Ventricular tachycardia, retrograde ventriculoatrial (va) conduction

Komorová tachykardiaECG atrioventricular (AV) dissociation, ventricular tachycardia

Komorová tachykardia


Zachytený sťah (Capture beat)


ECG capture beat (P wave, narrow QRS), ventricular tachycardia (wide QRS) capture beat, ventricular tachycardia, ectopic ventricular focus

Komorová tachykardia


Splynulý sťah (Fusion beat)

capture (sinus) QRS - beat, ventricular QRS - beat, fusion QRS - beat

Zachytený sťah, Splynulý sťah, Komorový sťahECG capture beat, fusion beat, ventricular tachycardia

Komorová tachykardiaECG ventricular couplet, fusion beat, capture beat

Zachytený a Splynulý sťah


Prekordiálna konkordancia (Pozitívna, alebo negatívna)ECG ventricular tachycardia negative concordance

Komorová tachykardiaECG ventricular tachycardia positive concordance

Komorová tachykardiaECG ventricular tachycardia, negative concordance

Komorová tachykardia


Brugadov znak

 • Pri KT sú komory aktivované z ektopického ložiska
 • Interval od začiatku QRS - po hrot S kmitu (RS interval)
 • Pri KT je RS interval > 100ms (viac ako 2,5 štvorčeka) v ľubovoľnom zvode
  • Pretože aktivácia komôr cez myokard je dlhšia, ako cez prevodový systém


ECG brugada sign, ventricular tachycardia, RS interval

Komorová tachykardia

 • Brugadov znak
 • RS interval > 100ms (3 štvorčeky = 120ms)

Brubada sign, RS interval, ventricular tachycardia

Josephsonov znak


ECG josephsons sign, brugadas sign, ventricular tachycardia, Notching near the nadir of the S-wave

Josephsonov znak a Brugadov znak


Čas R kmitu (II) ≥ 50ms

 • The R Wave Peak Time (RWPT) ≥ 0,5s
 • Pri KT je predĺžená depolarizácia komôr
  • Princíp času R kmitu je presne ako pri Brugada znaku
 • Čas R kmitu (II) ≥ 50ms
  • Hodnotí sa len v II zvode
  • Ak je v II zvode Q, tak sa hodnotí čas Q kmitu
 • Používa sa na rýchlu diagnostiku široko-komplexovej tachykardie

ECG ventricular tachycardia, The R Wave Peak Time (RWPT)


ECG ventricular tachycardia, extreme right axis, brugada sign, josephson sign, R Wave Peak Time

Komorová tachykardiaECG wide-complex tachycardia, ventricular tachycardia, ventricular bigeminy, brugada, sign

Komorová tachykardiaECG monomorphic ventricular tachycardia, fusion beat, positive concordance, brugada sign, RS interval, r wave peak time lead II

Komorová tachykardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk