TECHmED

Peter Blahút

Komorová tachykardia

Komorový rytmus


Komorová tachykardiaKomorová tachykardia


Mechanizmus vzniku Komorovej Tachykardie


Príčiny Komorovej tachykardie


Trvanie Komorovej tachykardie


Netrvalá komorová tachykardia


Trvalá komorová tachykardia


Hemodynamika Komorovej tachykardie


Morfológia Komorovej tachykardie


Široko-komplexová tachykardia


Široko-komplexová tachykardia


EKG a Komorová Tachykardia


Široké QRS > 0,12s (najčastejšie > 0,16s)


Monomorfná komorová tachykardia


Neprítomný EKG obraz Tawarovej blokády (V1, V6)Blokáda pravého Tawarového ramienkaKomorová tachykardia s obrazom BPTRKomorová tachykardia s obrazom BPTRKomorová tachykardia s obrazom BPTRBlokáda ľavého Tawarového ramienkaKomorová tachykardia s obrazom BĽTRKomorová tachykardia s obrazom BĽTR


Ľavé zajačie ucho (V1)


Blokáda pravého Tawarového ramienkaKomorová tachykardia s obrazom BPTRKomorová tachykardia s obrazom BPTR


Extrémna deviácia osi doprava "severo-západne"Komorová tachykardia


AV disociácia a VA asociáciaKomorová tachykardiaKomorová tachykardia
Komorová tachykardiaKomorová tachykardia


Zachytený sťah (Capture beat)


Komorová tachykardia


Splynulý sťah (Fusion beat)

Zachytený sťah, Splynulý sťah, Komorový sťahKomorová tachykardiaZachytený a Splynulý sťah


Prekordiálna konkordancia (Pozitívna, alebo negatívna)Komorová tachykardiaKomorová tachykardiaKomorová tachykardia


Brugadov znak


Komorová tachykardia


Josephsonov znak


Josephsonov znak a Brugadov znak


Čas R kmitu (II) ≥ 50msKomorová tachykardiaKomorová tachykardiaKomorová tachykardia