TECHmED

Peter Blahút

Komorová tachykardia

Komorový rytmus


Komorová tachykardia



Komorová tachykardia


Mechanizmus vzniku Komorovej Tachykardie


Príčiny Komorovej tachykardie


Trvanie Komorovej tachykardie


Netrvalá komorová tachykardia


Trvalá komorová tachykardia


Hemodynamika Komorovej tachykardie


Morfológia Komorovej tachykardie


Široko-komplexová tachykardia


Široko-komplexová tachykardia


EKG a Komorová Tachykardia


Široké QRS > 0,12s (najčastejšie > 0,16s)


Monomorfná komorová tachykardia


Neprítomný EKG obraz Tawarovej blokády (V1, V6)



Blokáda pravého Tawarového ramienka



Komorová tachykardia s obrazom BPTR



Komorová tachykardia s obrazom BPTR



Komorová tachykardia s obrazom BPTR



Blokáda ľavého Tawarového ramienka



Komorová tachykardia s obrazom BĽTR



Komorová tachykardia s obrazom BĽTR


Ľavé zajačie ucho (V1)


Blokáda pravého Tawarového ramienka



Komorová tachykardia s obrazom BPTR



Komorová tachykardia s obrazom BPTR


Extrémna deviácia osi doprava "severo-západne"



Komorová tachykardia


AV disociácia a VA asociácia



Komorová tachykardia



Komorová tachykardia




Komorová tachykardia



Komorová tachykardia


Zachytený sťah (Capture beat)


Komorová tachykardia


Splynulý sťah (Fusion beat)

Zachytený sťah, Splynulý sťah, Komorový sťah



Komorová tachykardia



Zachytený a Splynulý sťah


Prekordiálna konkordancia (Pozitívna, alebo negatívna)



Komorová tachykardia



Komorová tachykardia



Komorová tachykardia


Brugadov znak


Komorová tachykardia


Josephsonov znak


Josephsonov znak a Brugadov znak


Čas R kmitu (II) ≥ 50ms



Komorová tachykardia



Komorová tachykardia



Komorová tachykardia