TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Flutter komôr

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Flutter komôr

Venricular flutter

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Flutter komôr

 • Flutter komôr je komorová tachykardia
 • Vzniká v štrukturálne, alebo elektricky poškodenom srdci
 • Mechanizmus je makro re-entry v komorách
 • Frekvencia je najčastejšie 300/min. (250-350/min.)
  • Pri takejto frekvencii už srdce nepracuje ako pumpa
  • Ide o život ohrozujúci stav, vyžaduje urgentnú liečbu - defibriláciu
 • Komorová aktivita (re-entry) vytvára na EKG zuby píly (z QRS komplexov)
 • O niekoľko sekúnd sa mení na fibriláciu komôr
  • Z makro re-entry začnú vznikať početné mikro re-entry ložiská

Ventricular flutter, macro ventricular reentry circuit

EKG a Flutter komôr

 • QRS komplexy sú špicaté (pripomínajú zuby píly)
  • QRS komplexy často menia amplitúdu
  • EKG vyzerá identicky aj keď otočíte papier
 • Frekvencia je najčastejšie 300/min. (250-350/min.)
 • Nedá sa identifikovať
 • Veľmi rýchlo (o niekoľko sekúnd) prechádza do fibrilácie komôr

ECG ventricular flutter, saw-tooth pattern from QRS complexes


Ventricular flutter, macro ventricular reentry circuit ECG ventricular flutter, Continuous Sine Wave

Flutter komôr

 • V štrukturálne zmenených komorách je makro re-entry
 • Frekvencia 300/min.
 • Srdce nefunguje ako pumpa (neefektívna diastola)
 • QRS komplexy pripomínajú zuby píly
  • EKG je rovnaké, ako ho otočíte "hore nohami"
 • Veľmi rýchlo (o niekoľko sekúnd) sa mení na fibriláciu komôr
 • Vyžaduje urgentnú liečbu - defibriláciu


Ventricular fibrillation, macro reentry, micro reentry ECG fine ventricular fibrillation

Fibrilácia komôr

 • V makro re-entry začnú vznikať početné mikro re-entry
  • Mikro re-entry generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Srdce ako pumpa nefunguje
 • Frekvencia je cca 300-450/min.
 • QRS komplexy sú nízkej a rôznej amplitúdy
 • QRS komplexy postupne znižujú amplitúdu, a o cca 2 minúty vzniká asystólia
 • Vyžaduje urgentnú liečbu - defibriláciu

Flutter, Fibrilácia a Asystólia


ECG fine ventricular fibrillation and asystole

Fibrilácia komôr a AsystóliaECG ventricular flutter

Flutter komôrECG ventricular flutter

Flutter komôr

 • Frekvencia cca 300/min.
 • QRS pripomínajú zuby píly
  • EKG vyzerá rovnako aj po otočení "hore nohami"
 • Flutter komôr sa mení o niekoľko sekúnd na fibriláciu komôr
Ventricular flutter, macro ventricular reentry circuit


ECG supraventricular tachycardia (narrow complex tachycardia), administration of verapamil, Ventricular flutter, Ventricular fibrillation

Flutter komôr (SVT -> Flutter komôr -> Fibrilácia komôr)ECG fine ventricular fibrillation

Fibrilácia komôr

 • Frekvencia cca 300/min.
 • QRS komplexynízkej amplitúdy a nepravidelné
 • Ide o fibriláciu komôr
  • Flutter komôr má vyššiu amplitúdu QRS komplexov
  • Medzi Flutterom a Fibriláciou nie je presná EKG hranica
  • Flutter prechádza o niekoľko sekúnd do fibrilácia
Ventricular fibrillation, macro reentry, micro reentry

Peter Blahút
techmed@techmed.sk