TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Komorový rytmus

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Komorový rytmus

Ventricular rhythm, Idioventricular escape rhythm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Rytmus srdca

heart rhythm mechanism, sinus rhythm, junctional rhythm, vetricular rhythm

Základné srdcové rytmy


Komorový rytmus

 • Impulzy vznikajú v komorách
 • Každý impulz potom aktivuje komory cez myokard
  • Cez myokard sa impulzy šíria pomaly
  • Preto budú QRS komplexy široké (>0,12s)
 • Komorový rytmus je veľmi zriedkavý, aktivuje sa
  • Pri poruche SA uzla a AV junkcie
 • Komorový rytmus má frekvenciu 20-40/min.
  • Niekedy sa označuje ako
   • Idioventrikulárny rytmus
   • Komorový únikový rytmus

Ventricular, idioventricular escape rhythm

Komorový rytmus - najčastejšie príčiny


Šírka QRS komplexu a Srdcové rytmy

sinus rhythm ECG sinus rhythm, narrow qrs complexes

Sínusový rytmusjunctional rhythm ECG junctional rhythm, narrow qrs complexes

Junkčný rytmusventricular rhythm ECG ventricular escape rhythm

Komorový rytmus

 • Impulzy sa generujú v komore s frekvenciou: 20-40/min.
 • Z komory sa impulz šíri:
 • Vzniká široký QRS komplex (>0,12s)
  • Pretože po myokarde sa impulz šíri pomalšie ako po prevodovom systéme
 • Impulz môže niekedy prejsť cez AV junkciu a retrográdne aktivovať predsiene

EKG a Komorový rytmusventricular ectopic focus, and ventricular escape rhythm


ECG ventricular rhythm, broad qrs complexes

Komorový rytmus


Lokalizácie Ektopického ložiska


ecg V1, V6 ectopic ventricular focus, lbbb pattern

Ektopické ložisko v Pravej komore

 • Negatívny QRS (V1)
  • Vektor smeruje od zvodu V1
 • Pozitívny QRS (V6)
  • Vektor smeruje ku zvodu V6
ecg V1, V6 ectopic ventricular focus, rbbb pattern

Ektopické ložisko v Ľavej komore

 • Pozitívny QRS (V1)
  • Vektor smeruje ku zvodu V1
 • Negatívny QRS (V6)
  • Vektor smeruje od zvodu V6

Frekvencia a Komorový rytmusECG ventricular escape rhythm, SA block 3rd degree

Komorový rytmusECG accelerated idio-ventricular rhythm

Akcelerovaný komorový rytmusECG ventricular tachycardia, 160bpm, broad QRS complexes

Komorová tachykardiaECG idio-ventricular escape rhythm, and sinus pause

Komorový rytmus a Sínusová pauza

 • Frekvencia 25/min.
 • Široké QRS komplexy (> 0,12s)
 • Akcia srdca pravidelná (RR interval je rovnaký)
 • Ektopické ložisko je v pravej komore (obraz BĽTR)
  • Negatívny QRS (V1)
  • Pozitívny QRS (V6)
 • Na EKG je sínusová pauza
  • Na konci kontinuálneho II zvodu vidíme P vlnu
  • Pre zvýšený tonus parasympatika sa neaktivoval junkčný rytmus
idio-ventricular ectopic focus, and lbbb pattern


ecg idio-venricular escape rhythm, complete 3rd degree av block, av dissociation

Komorový rytmus a AV blokáda III. stupňa

 • Frekvencia 27/min.
 • Široké QRS komplexy (> 0,12s)
 • Akcia srdca pravidelná (RR interval je rovnaký)
 • Ektopické ložisko je v ľavej komore (obraz BPTR)
  • Pozitívny QRS (V1)
  • Negatívny QRS (V6)
 • Ektopické ložisko je v ľavej komore v oblasti ľavého predného fascikulu
 • Na EKG je AV blokáda III. stupňa
  • Predsiene a komory sú od seba elektricky izolované
   • Je prerušená AV junkcia
  • Frekvencia P vĺn je 65/min. (Kontinuálny II zvod)
   • Impulzy z SA uzla sú blokované v AV junkcii
 • AV disociácia
  • V srdci sú 2 nezávislé pacemakere: (ktoré generujú impulzy)
   • SA uzol
   • Ektopické komorové ložisko
  • P vlny a QRS komplexy sú od seba absolútne nezávislé
ventricular ectopic focus, rbbb pattern V1, V6


ECG idio-ventricular rhythm, and 3rd degree av complete block, av dissociation, broad qrs

Komorový rytmus a AV blokáda III. stupňa

 • Frekvencia 15/min.
 • Široké QRS komplexy (> 0,12s)
 • Akcia srdca pravidelná (RR interval je rovnaký)
 • Ektopické ložisko je v ľavej komore (obraz BPTR)
  • Pozitívny QRS (V1)
 • Na EKG je AV blokáda III. stupňa
  • Predsiene a komory sú od sebe elektricky izolované
   • Je prerušená AV junkcia
  • Frekvencia P vĺn je 100/min. (Kontinuálny II zvod)
   • Impulzy z SA uzla sú blokované v AV junkcii
 • AV disociácia
  • V srdci sú 2 nezávislé pacemakere: (ktoré generujú impulzy)
   • SA uzol
   • Ektopické komorové ložisko
  • P vlny a QRS komplexy sú od seba absolútne nezávislé
ventricular ectopic focus, rbbb pattern

Peter Blahút
techmed@techmed.sk