TECHmED

Peter Blahút

Komorový rytmus

Rytmus srdca

Základné srdcové rytmy


Komorový rytmus


Komorový rytmus - najčastejšie príčiny


Šírka QRS komplexu a Srdcové rytmy


Sínusový rytmus
Junkčný rytmus
Komorový rytmus


EKG a Komorový rytmusKomorový rytmus


Lokalizácie Ektopického ložiska


Ektopické ložisko v Pravej komore


Ektopické ložisko v Ľavej komore


Frekvencia a Komorový rytmusKomorový rytmusAkcelerovaný komorový rytmusKomorová tachykardia
Komorový rytmus a Sínusová pauza
Komorový rytmus a AV blokáda III. stupňa
Komorový rytmus a AV blokáda III. stupňa