TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Komorový splynulý sťah

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Komorový splynulý sťah

Ventricular fusion beat

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Mechanizmus splynulého sťahu

Sinus beat (narrow QRS), Ventricular beat (broad QRS), Ventricular fusion

Mechanizmus splynulého sťahu


Splynulý sťah


ECG, electrical vectors, ventricular fusion beat


ECG ventricular fusion beat, premature ventricular complex, sinus rhythm

Splynulé sťahy


Príčiny Splynulého sťahuECG ventricular tachycardia (broad QRS), fusion beat, capture beat

Komorová tachykardiaECG ventricular fusion beat, accelerated idioventricular rhythm, sinus rhythm

Akcelerovaný komorový rytmusECG parasystole, ventricular fusio beat, varying coupling interval, interectopic interval

Komorová parasystóliaECG VVI pacemaker, fusion beat, pseudo-fusion beat

Splynuly sťah a pacemaker


Splynulý sťah a WPW syndróm

  • Pri WPW syndróme je prítomná akcesórna dráha (Kentov zväzok)
  • Kentov zväzok aktivuje jednu komoru skôr, ako impulz z AV junkcie
    • Impulz z Kentovho zväzku vytvára na EKG delta vlnu
  • Delta vlna
  • Splynulý sťah
    • 1. impulz aktivuje komory cez AV junkciu (QRS komplex)
    • 2. impulz aktivuje komory cez Kentov zväzok (Delta vlna)

ECG fusion beat, WPW syndrome, delta wave, accessory pathway bundle of Kent


ECG WPW syndrome Type A, fusion beat - delta wave

WPW syndróm (Typ A)

WPW syndrome left accessory pathway

Peter Blahút
techmed@techmed.sk