TECHmED

Peter Blahút

Komorový splynulý sťah

Mechanizmus splynulého sťahu

Mechanizmus splynulého sťahu


Splynulý sťahSplynulé sťahy


Príčiny Splynulého sťahuKomorová tachykardiaAkcelerovaný komorový rytmusKomorová parasystóliaSplynuly sťah a pacemaker


Splynulý sťah a WPW syndrómWPW syndróm (Typ A)