TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Kontinuálny šelest


Kontinuálny šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Kontinuálny šelest

Šelesty sa väčšinou dajú rozdeliť na systolické a diastolické, no kontinuálny šelest patrí do obidvoch skupín, pretože trvá cez celú systolu aj diastolu. Je kontinuálny crescendo-decrescendo šelest, ktorý je počuteľný počas celej systoly a diastoly bez pauzy. Je spôsobený jednosmerným patologickým tokom krvi po tlakovom spáde cez defekt komorového septa, alebo cez cievy.

auskultácia kontinuálneho šelestu

Kontinuálny šelest

Perzistentný ductus arteriosus
Koarktácia aorty
Defekt komorového septaPeter Blahút
techmed@techmed.sk