TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Kontinuálny šelest

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Kontinuálny šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Kontinuálny šelestKontinuálny šelest

Kontinuálny šelest


auskultácia kontinuálneho šelestu auskultácia kontinuálneho šelestu


Peter Blahút
techmed@techmed.sk