TECHmED

Peter Blahút

Laddergram

EKG a Elektrický impulz


Laddergram (Rebríkový graf)Laddergram


Sínusový rytmus a Laddergram


Sínusový rytmus (Laddergram)AV blokáda I. stupňa (Laddergram)AV blokáda II. stupňa - Wenckebach (Laddergram)AV blokáda II. stupňa - Mobitz II (Laddergram)AV blokáda III. stupňa (Laddergram)Komorová extrasystola - Úplná kompenzačná pauza (Laddergram)Komorová extrasystola - Neúplná kompenzačná pauza (Laddergram)Fibrilácia predsieni (Laddergram)


Fibrilácia predsieni (Laddergram)


Laddergram a predsieneSínusový rytmus (Predsieňový laddergram)SA blok II. stupňa - Typ II (Laddergram)