TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Ľavá predná hemiblokáda

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Ľavá predná hemiblokáda

Left Anterior Hemiblock (LAH), Left Anterior Fascicular Block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Ľavé Tawarové ramienko

 • Ľavé Tawarové ramienko (ĽTR) sa po krátkom priebehu delí na:
  • Ľavý predný fascikulus
   • Smeruje dopredu a laterálne
   • Aktivuje prednú a laterálnu časť ľavej komory
  • Ľavý zadný fascikulus
   • Smeruje dozadu a dolu
   • Aktivuje zadnú a spodnú časť ľavej komory

  • Ľavý predný fascikulus je tenší ako ľavý zadný fascikulus

Heart conduction system, left bundle branch, left anterior fascicles

Ľavý predný hemiblok

 • Pri ľavej prednej hemiblokáde sa
  • Najprv aktivuje spodná časť ľavej komory
   • Cez zadný fascikulus
   • Vzniká malý iniciálny vektor (VI)
  • Potom sa aktivuje horná laterálna časť
   • Cez myokard, pretože ľavý predný fascikulus je blokovaný
   • Vzniká hlavný srdcový vektor (VH) a otáča doľava hore

electrical vector deviation, and left anterior hemiblock

Elektrický vektor a Ľavý predný hemiblok

ECG quick diagnosis of left anterior hemiblock (LAH), Positive I lead, Negative II III leads, narrow QRS complex

Ľavá predná hemiblokáda (Rýchla diagnostika)


EKG a Ľavý predný hemiblok

 • Úzky QRS komplex < 0,12s
  • QRS je rozšírený o cca 20ms, ale nepresahuje 0,12s
 • Deviácia srdcovej osi doľava > -30º (najčastejšie -45º až -90º )
  • I zvod je pozitívy
  • II a III zvod sú negatívne
 • Prolongovaný čas R kmitu v aVL > 45ms
  • Od začiatku QRS komplexu po hrot R kmitu je viac ako 45ms
  • Pretože je predĺžená aktivácia ľavej komory
   • tej časti, ktorá má byť aktivovaná cez blokovaný predný fascikulus

ECG left anterior hemiblock (LAH), R peak time in lead aVL of 45ms or more

ECG criteria, left anterior hemiblock (LAH), left axis deviation, qR pattern in aVL, R peak time, narrow QRS complex

Diferenciálna diagnostika


Left axis deviation, left anterior hemiblock

Ľavý predný hemiblok a Starý anteroseptálny infarkt


ECG orroneous diagnosis of anteroseptal myocardial infarction, Left anterior hemiblock (LAF)

Diferenciálna diagnostika pomocou V1-V2

 • Správne naložené elektródy V1-V2 do 4. medzirebria
 • Ak naložíme V1-V2 nižšie (6. medzirebrie)
  • P vlna je monofázický pozitívna
  • Objavila sa rS konfigurácia (V1-V2)
   • Ide o ľavú prednú hemiblokádu
   • Starý infarkt by mal stále QS konfiguráciu (bez r kmitu)
 • Ak naložíme V1-V2 vyššie (2. medzirebrie)
  • P vlna je monofázický negatívna
Correct position of the precordial electrodes, diagnosis anteroseptal myocardial infarction, left anterior hemiblock (LAF)


ECG left anteriro fascicular block (LAFB), narrow QRS, left axis deviation, R peak time

Ľavý predný hemiblok

Left axis deviation, frontal plane, left anterior hemiblock


ECG left anterior hemiblock (LAH), small Q wave (I, aVL), small r wave (II, III, aVF), narrow QRS (80-110ms), prolonged R peak time

Ľavý predný hemiblok

Left axis deviation, frontal plane, left anterior hemiblock


ECG Trifascicular block, Left anterior hemiblock, First degree AV block, Right bundle branch block (RBBB)

Trifascikulárna blokáda (Ľavý predný hemiblok + AV blokáda I stupňa + BPTR)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk