TECHmED

Peter Blahút

Ľavá predná hemiblokáda

Ľavé Tawarové ramienko


Ľavý predný hemiblok


Elektrický vektor a Ľavý predný hemiblok

Ľavá predná hemiblokáda (Rýchla diagnostika)


EKG a Ľavý predný hemiblokDiferenciálna diagnostikaĽavý predný hemiblok a Starý anteroseptálny infarkt


Diferenciálna diagnostika pomocou V1-V2

Ľavý predný hemiblok
Ľavý predný hemiblokTrifascikulárna blokáda (Ľavý predný hemiblok + AV blokáda I stupňa + BPTR)