TECHmED

Peter Blahút

Ľavá predná hemiblokáda

Ľavé Tawarové ramienko


Ľavý predný hemiblok


Elektrický vektor a Ľavý predný hemiblok

Ľavá predná hemiblokáda (Rýchla diagnostika)


EKG a Ľavý predný hemiblok



Diferenciálna diagnostika



Ľavý predný hemiblok a Starý anteroseptálny infarkt


Diferenciálna diagnostika pomocou V1-V2





Ľavý predný hemiblok




Ľavý predný hemiblok



Trifascikulárna blokáda (Ľavý predný hemiblok + AV blokáda I stupňa + BPTR)