TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Ľavá zadná hemiblokáda

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Ľavá zadná hemiblokáda

Left Posterior Hemiblock (LPH), Left Posterior Fascicular Block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Ľavé Tawarové ramienko

 • Ľavé Tawarové ramienko (ĽTR) sa po krátkom priebehu delí na:
  • Ľavý predný fascikulus
   • Smeruje dopredu a laterálne
   • Aktivuje prednú a laterálnu časť ľavej komory
  • Ľavý zadný fascikulus
   • Smeruje dozadu a dolu
   • Aktivuje zadnú a spodnú časť ľavej komory

  • Ľavý predný fascikulus je tenší ako ľavý zadný fascikulus

Heart conduction system, left bundle branch, left posterior fascicle

Ľavý zadný hemiblok

 • Ľavý zadný fascikulus je hrubý a má dvojité cievne zásobenie
 • Ľavý zadný hemiblok
 • Pri ľavej zadnej hemiblokáde sa
  • najskôr aktivuje laterálna časť ľavej komory
   • cez predný fascikulus
   • Vznikne malý iniciálny vektor (VI)
  • Potom sa aktivuje spodná časť komôr
   • Cez myokard, pretože ľavý zadný fascikulus je blokovaný
   • Vznikne hlavný srdcový vektor (VH) a otáča sa doprava

Left posterior hemiblock eletrical vectors

Elektrický vektor a Ľavý zadný hemiblok

Left posterior hemiblock, frontal leads, projections of the main vector

Ľavá predná hemiblokáda (Rýchla diagnostika)


EKG a Ľavý zadný hemiblok

 • Úzky QRS komplex < 0,12s
  • QRS je rozšírený o cca 20ms, ale nepresahuje 0,12s
 • Deviácia srdcovej osi doprava > 90º
  • I zvod je negatívny
  • III zvod pozitívny
   • R kmit III > aVF > II
 • Prolongovaný čas R kmitu v aVF > 45ms
  • Od začiatku QRS komplexu po hrot R kmitu je viac ako 45ms
  • Pretože je predĺžená aktivácia spodnej časti ľavej komory
   • tej časti, ktorá má byť aktivovaná cez blokovaný zadný fascikulus

 • ĽZH takmer vždy vznikne spolu s BPTR (Bifascikulárna blokáda)

ECG Left Posterior Fascicular Block (LPFB), Prolonged R wave peak time in aVF 45ms, negative QRS I lead, positive QRS III lead

ECG left posterior hemiblock, Right axis deviation, QRS duration normal or slightly prolonged

Diferenciálna diagnostika


Right axis deviation, diagnosis left posterior hemiblock (LPH) of exclusion


ECG Left Posterior Fascicular Block (LPFB), right axis deviation

Ľavý zadný hemiblok

Right axis deviation, left posterior hemiblock


ECG left posterior hemiblock, right axis deviation, narrow QRS, prolonged R wave peak aVF

Ľavý zadný hemiblok

Right axis deviation, left posterior hemiblock


ECG left posterior fascicular block, right axis deviation, deep S waves (I, aVL), tall R waves (III, II, aVF)

Ľavý zadný hemiblok

Right axis deviation, left posterior hemiblock


ECG left posterior fascicular block (LPFB), deep S waves (I, aVL), tall R waves (III, II, aVF)

Ľavý zadný hemiblok

Right axis deviation, left posterior hemiblock


ECG bifascicular block, left posterior fascicular block (LPFB), incomplete right bundle branch block (iRBBB)

Bifascikulárna blokáda (ĽZH + iBPTR)


Bifascicular block, left posterior fascicular block (LPFB), incomplete right bundle branch block (iRBBB)


ECG bifascicular block (LPFB + RBBB)

Bifascikulárna blokáda (ĽZH + BPTR)


Bifascicular block, left posterior fascicular block (LPFB), complete right bundle branch block (RBBB)

ECG bifascicular block, Extreme (right) axis deviation, left posterior fascicular block, right bundle branch block (RBBB)

Bifascikulárna blokáda (ĽZH + BPTR)


Bifascicular block, left posterior fascicular block (LPFB), complete right bundle branch block (RBBB)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk