TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Lown Ganong Levine (LGL) syndróm

šípka späť

Lown Ganong Levine (LGL) syndróm

Lown Ganong Levine (LGL) syndrome, Short PQ syndrome, Clerc Levy Cristesco (CLC) syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akcesórne spojky (dráhy)

 • Podľa lokalizácie poznáme 3 základné akcesórne dráhy:
  • Kentov zväzok
   • Spája predsiene a komory
   • (Atrio-Ventricular bypass)
   • Vytvára WPW syndróm

  • Jamesov zväzok
   • Spája predsiene s Hisovým zväzkom
   • (Atrio-Hisian bypass)
   • Vytvára LGL syndróm

  • Mahaimov zväzok


Pre-excitation syndrome, James bundle, Lown-Ganog-Levine (LGL) syndrome

Lown-Ganong-Levine (LGL) syndróm

 • Jamesov zväzok
 • PQ inteval je skrátený (<0,12s)
  • Pretože impulz prejde na komory bez spomalenie (obíde AV uzol)

LGL syndrome, Atrio-Hisian bypass, James bundle

LGL syndróm a Skrátený PQ interval

LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction ECG Short PR interval, LGL syndrome, decremental, non-decremental conduction
 • Jamesov zväzok
  • Spája predsiene a Hisov zväzok, obchádza AV uzol
  • (Atrio-Hisian bypass)
 • PQ interval je skrátený (<0,12s)
  • Pretože impulz prejde na komory bez spomalenie (obíde AV uzol)
 • Úzky QRS komplex
  • Komory sú aktivované cez prevodový systém (ako pri sínusovom rytme)
 • Môže vzniknúť Atrioventrikulárna reentry tachykardia (AVRT)

 • Rovnaký EKG obraz má Akcelerovaný Junkčný prevod

Akcelerovaný AV prevod a Skrátený PQ interval

Enhanced atrioventricular nodal conduction (EAVNC), nondecremental av junction conduction ECG short PR interval, Enhanced atrioventricular nodal conduction (EAVNC), non-decremental AV node conduction
 • Enhanced atrioventricular nodal conduction (EAVNC)
 • AV junkcia má non-dekrementálne vedenie
  • Vedenie bez spomalenia
  • Komory sú tak aktivované skôr
 • Na EKG je tiež skrátený PQ interval (<0,12s)
 • Pacient nemá vrodenú dráhu: Jamesov zväzok
 • Nemôže vzniknúť Atrioventrikulárna reentry tachykardiaEKG a LGL syndróm

 • Skrátený PQ interval (< 0,12s)
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)

 • Niekedy sa skrátený PQ interval hodnotí nasledovne:
 • Akcelerovaný AV prevod:
  • Skrátený PQ interval + Normálny QRS komplex
 • LGL syndróm:
  • Skrátený PQ interval + Normálny QRS komplex + Časté AVRT

ECG Short PR interval, LGL syndrome, Enhanced atrioventricular nodal conduction


ECG LGL syndrome, short PR inteval, narrow QRS compelex

LGL syndróm

LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction


ECG Lown-Ganog-Levine (LGL) syndrome

LGL syndróm

 • Skrátený PQ interval (< 0,12s)
 • Nerozšírený QRS komplex (< 0,12s)
 • Môže ísť aj o akcelerovaný AV prevod
  • Diferenciálna diagnostika je pomocou elektrofyziologického vyšetrenia
LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction


ECG LGL syndrome, Short PR interval

LGL syndróm

 • Skrátený PQ interval (< 0,12s)
 • Nerozšírený QRS komplex (< 0,12s)
 • Môže ísť aj o akcelerovaný AV prevod
  • Diferenciálna diagnostika je pomocou elektrofyziologického vyšetrenia
LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk