TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Lown Ganong Levine (LGL) syndróm

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Lown Ganong Levine (LGL) syndróm

Lown Ganong Levine (LGL) syndrome, Short PQ syndrome, Clerc Levy Cristesco (CLC) syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akcesórne spojky (dráhy)

 • Podľa lokalizácie poznáme 3 základné akcesórne dráhy:
  • Kentov zväzok
   • Spája predsiene a komory
   • (Atrio-Ventricular bypass)
   • Vytvára WPW syndróm

  • Jamesov zväzok
   • Spája predsiene s Hisovým zväzkom
   • (Atrio-Hisian bypass)
   • Vytvára LGL syndróm

  • Mahaimov zväzok


Pre-excitation syndrome, James bundle, Lown-Ganog-Levine (LGL) syndrome

Lown-Ganong-Levine (LGL) syndróm

 • Jamesov zväzok
 • PQ inteval je skrátený (<0,12s)
  • Pretože impulz prejde na komory bez spomalenie (obíde AV uzol)

LGL syndrome, Atrio-Hisian bypass, James bundle

LGL syndróm a Skrátený PQ interval

LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction ECG Short PR interval, LGL syndrome, decremental, non-decremental conduction
 • Jamesov zväzok
  • Spája predsiene a Hisov zväzok, obchádza AV uzol
  • (Atrio-Hisian bypass)
 • PQ interval je skrátený (<0,12s)
  • Pretože impulz prejde na komory bez spomalenie (obíde AV uzol)
 • Úzky QRS komplex
  • Komory sú aktivované cez prevodový systém (ako pri sínusovom rytme)
 • Môže vzniknúť Atrioventrikulárna reentry tachykardia (AVRT)

 • Rovnaký EKG obraz má Akcelerovaný Junkčný prevod

Akcelerovaný AV prevod a Skrátený PQ interval

Enhanced atrioventricular nodal conduction (EAVNC), nondecremental av junction conduction ECG short PR interval, Enhanced atrioventricular nodal conduction (EAVNC), non-decremental AV node conduction
 • Enhanced atrioventricular nodal conduction (EAVNC)
 • AV junkcia má non-dekrementálne vedenie
  • Vedenie bez spomalenia
  • Komory sú tak aktivované skôr
 • Na EKG je tiež skrátený PQ interval (<0,12s)
 • Pacient nemá vrodenú dráhu: Jamesov zväzok
 • Nemôže vzniknúť Atrioventrikulárna reentry tachykardiaEKG a LGL syndróm

 • Skrátený PQ interval (< 0,12s)
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)

 • Niekedy sa skrátený PQ interval hodnotí nasledovne:
 • Akcelerovaný AV prevod:
  • Skrátený PQ interval + Normálny QRS komplex
 • LGL syndróm:
  • Skrátený PQ interval + Normálny QRS komplex + Časté AVRT

ECG Short PR interval, LGL syndrome, Enhanced atrioventricular nodal conduction


ECG LGL syndrome, short PR inteval, narrow QRS compelex

LGL syndróm

LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction


ECG Lown-Ganog-Levine (LGL) syndrome

LGL syndróm

 • Skrátený PQ interval (< 0,12s)
 • Nerozšírený QRS komplex (< 0,12s)
 • Môže ísť aj o akcelerovaný AV prevod
  • Diferenciálna diagnostika je pomocou elektrofyziologického vyšetrenia
LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction


ECG LGL syndrome, Short PR interval

LGL syndróm

 • Skrátený PQ interval (< 0,12s)
 • Nerozšírený QRS komplex (< 0,12s)
 • Môže ísť aj o akcelerovaný AV prevod
  • Diferenciálna diagnostika je pomocou elektrofyziologického vyšetrenia
LGL syndrome, decremental (AV node), non-decremental (James bundle) concuction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk