TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Mahaimov syndróm

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Mahaimov syndróm

Mahaim syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akcesórne spojky (dráhy)

 • Podľa lokalizácie poznáme 3 základné akcesórne dráhy:
  • Kentov zväzok
   • Spája predsiene a komory
   • (Atrio-Ventricular bypass)
   • Vytvára WPW syndróm

  • Jamesov zväzok
   • Spája predsiene s Hisovým zväzkom
   • (Atrio-Hisian bypass)
   • Vytvára LGL syndróm

  • Mahaimov zväzok
   • Spája AV junkciu a komory
   • (Nodo-Ventricular bypass)
   • Vytvára Mahaimov syndróm


Pre-excitation syndrome, James bundle, Lown-Ganog-Levine (LGL) syndrome

Mahaimov syndróm

 • Mahaimov zväzok
 • PQ interval je normálny (0,12 - 0,2s)
  • Impulz sa spomalí v AV uzle a potom pokračuje ďalej
 • Vznikne Delta vlna
  • Komory sa začnú cez Mahaimov zväzok aktivovať skôr
  • ako cez Tawarové ramienka


Mahaim fiber, Mahaim syndrome

EKG a Mahaimov syndróm

ECG mahaim delta wave, normal PR interval

ECG Mahaim type preexcitation syndrome, normal PR interval, Long QRS, Delta Wave

Mahaimov syndróm

Mahaim fiber, Mahaim syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk