TECHmED

Peter Blahút

Mechanizmy srdcových arytmií

Elektrofyziológia srdca


Arytmia


Mechanizmy srdcových arytmií

1. AutomaticitaAutomaticita a Akčný potenciál


Zmena normálnej automaticity


Abnormálna automaticita


2. Spúšťacia aktivita


Skorá after-depolarizáciaSkorá after-depolarizácia a Torsades de PointesSkorá afterdepolarizácia (Akčný potenciál)


Neskorá after-depolarizáciaNeskorá afterdepolarizácia (Akčný potenciál)


3. Reentry


Mechanizmus ReentryAkčný potenciálŠírenie akčného potenciáluReentry a Excitation gap


Vznik ReentryAktivácia komory cez Purkyňové vláknaVznik pomalej dráhyZačiatok ReentryReentry


Rozdelenie Reentry


Anatomické reentry


Funkčné reentry


Leading circle reetry


Anisotropic reentry


Figure of 8 reentry


Reflection reentry


Spiral wave (rotor) reentry


Phase 2 reentrySyndrómy J vlny