TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Monomorfná komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Monomorfná komorová tachykardia

Monomorphic ventricular tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová tachykardiamonomorphic ventricular tachycardia, ectopic ventricular focus

Základné rozdelenie


Monomorfná komorová tachykardia

 • Je najčastejšia KT
 • Vzniká v štrukturálne poškodenom srdci
  • Najčastejšie ide o jazvu v komore po infarkte
 • V jazve vznikne reentry
  • A generuje impulzy s frekvenciou > 100/min.

 • Všetky QRS sú monomorfné (rovnaké)
  • Preto sa označuje ako monomorfná

Monomorphic ventricular tachycardia, myocardial scarring, reentry mechanism


ECG monomorphic ventricular tachycardia, wide-complex tachycardia

Monomorfná komorová tachykardia


Re-entry a Jazva v komore

 • Monomorfná KT vzniká najčastejšie pre re-entry v jazve
  • Re-entry v jazve má najčastejšie tvar osmičky (8)
 • Krúženie impulzu spustí načasovaná
 • Entrance
  • Je miesto vstupu KES do re-entry
  • KES musí vstúpiť do Entrance mimo
  • KES potom spustí krúženie impulzu
 • Exit site
  • Je miesto výstupu impulzu z re-entry
  • Z exit site začína komorový vektor
   • ktorý vytvára široké QRS (> 0,12s)
 • Istmus je oblasť pomalého vedenia reentry


Double loop figure-of-8 reentry, monomorphic ventricular tachycadria, Entrance, Exit site, Istmus, Bystander, Outer loop, Inner loop

EKG a Monomorfná komorová tachykardia


ECG monomorphic ventricular tachycardia (VT), single exit site, single ventricular focus

Široko-komplexová tachykardia

Wide complex tachycardia, monomorphic ventricular tachycardia Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to bundle branch block Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to the Wolff-Parkinson-White syndrome
arrows
Differential Diagnosis of Wide-Complex Tachycardia, monomorphic ventricular tachycardia

Široko-komplexová tachykardiaECG monomorphic ventricular tachycardia, extreme right axis, brugada sign, josephson sign, R Wave Peak Time

Monomorfná komorová tachykardiaECG monomorphic VT, ventricular bigeminy, brugada, sign

Monomorfná komorová tachykardiaECG monomorphic ventricular tachycardia, fusion beat, positive concordance, brugada sign, RS interval, r wave peak time lead II

Monomorfná komorová tachykardiaECG sustained monomorphic ventricular tachycardia (VT)

Monomorfná komorová tachykardiaECG monomorphic ventricular tachycardia, 180bpm, left rabbit ear sign

Monomorfná komorová tachykardiaECG monomorphic wide complex tachycardia,

Monomorfná komorová tachykardiaECG monomorphic ventricular tachycardia, av dissociation

Monomorfná komorová tachykardia


ECG AV dissociation, monomorphic ventricular tachycardia

AV disociácia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk