TECHmED

Peter Blahút

Monomorfná komorová tachykardia

Komorová tachykardia


Základné rozdelenie


Monomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardia


Re-entry a Jazva v komore


EKG a Monomorfná komorová tachykardia


Široko-komplexová tachykardia


Široko-komplexová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardiaMonomorfná komorová tachykardia


AV disociácia