TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Multifokálna predsieňová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Multifokálna predsieňová tachykardia

Multifocal atrial tachycardia (MAT), Chaotic atrial tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Ektopický fokus

 • Najčastejšie vzniká v štrukturálne zmenenej predsieni
  • Nikdy sa nenachádza v SA uzle
 • Má veľkosť do 5mm
 • Generuje impulzy s frekvenciou 130-250/min.
 • Fokus môže začať generovať impulzy cez 3 mechanizmy:
  • Zvýšená automaticita
  • Spúšťacia aktivita
  • Mikro-reentry
 • Fokálna predsieňová tachykardia
  • 1 fokus v predsieni (mechanizmus nie je reentry)
 • Intra-atriálna reentry tachykardia
  • 1 fokus v predsieni (s reentry mechanizmom)


Ectopic atrial focus

3 Fokusy a Multifokálna predsieňová tachykardia

Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)

Fyziologická P vlna

 • Predsieňový vektor vzniká v SA uzle a smeruje
  • OD aVR zvodu
  • KU II zvodu
 • Fyziologická P vlna je
  • Pozitívna v II zvode
  • Negatívna v aVR zvode

 • Pri MPT P vlna nemá fyziologický tvar
  • Pretože vektor nesmeruje z SA uzla

Normal P wave electrical vector, positive P wave II, Inverted P wave aVR lead


ECG Chaotic atrial tachycardia, Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)
Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)

Multifokálna predsieňová tachykardia (MPT)

 • Na EKG sa opakujú 3 P vlny rôzneho tvaru
  • Pretože každé ektopické ložisko vytvára vlastný vektor
  • ktorý má iný smer (inú P vlnu)

EKG a Multifokálna predsieňová tachykardia


ECG Multifocal Atrial Tachycardia (MAT)

Multifokálna predsieňová tachykardia (MPT)


Multifokálny predsieňový rytmus


ECG Wandering atrial pacemaker, multifocal atrial rhythm

Multifokálny predsieňový rytmus


Výpočet frekvencie (Pravidlo 6 sekúnd)

Atrial fibrillation, irregular rhythm, 6 seconds method, heart rate

Fibrilácia predsieni a Frekvencia 130/min.


Diferenciálna diagnostika FiPatrial fibrillation, multifocal re-entry ECG atrial fibrillation, irregular rhythm

Fibrilácia predsieni

 • Fibrilácia predsieni
 • V predsieňach je veľa mikro re-entry okruhov
  • Generujú impulzy nezávisle na sebe s f: 350-600/min.
 • Akcia srdca je nepravidelne nepravidelná (RR intervaly sú rôznej dĺžky)
 • Fibrilačné f vlnky (deformovaná izoelektrická čiara, nie sú prítomno P vlny)
  • Nedajú sa diferencovať P vlny


atrial flutter alternating 2:1, 4:1 conduction ratios, marco re-entry ECG atrial flutter, conduction ratio 2:1, 4:1

Flutter predsieni s menlivým prevodom (2:1 a 4:1)

 • Flutter predsieni
 • Cez celú pravú predsieň je jeden makro re-entry okruh
  • Po makro re-entry krúži impulz s f: 300/min.
 • Namiesto P vĺn sú na EKG Flutterové (F) vlny (zuby píly) s f: 300/min.
 • Akcia srdca je pravidelne nepravidelná
  • Jeden RR interval má prevod na komory 2:1
  • Druhý RR interval má prevod na komory 4:1


Multifocal (or multiform) atrial tachycardia (MAT), multiple ectopic foci, 3 or more P-waves of variable morphology ECG multifocal atrial tachycardia, enhanced automaticity

Multifokálna predsieňová tachykardia

 • V predsieňach sú 3 ektopické ložiská, ktoré generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Na EKG sú 3 rôzne P vlny
  • Na EKG vidíme 3 P vlny rôzneho tvaru (každé ložisko generuje vlastnú P vlnu)
 • Akcia srdca je nepravidelne nepravidelná (ako pri fibrilácií predsieni)
  • Pretože ektopické ložiská generujú impulzy (P vlny) nezávisle na sebe
  • Lenže po každej P vlne nasleduje QRS


ECG multifocal atrial tachycardia, Irregularly irregular rhythm, 3 distinct P-wave morphologies

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG multifocal atrial tachycardia, irregular atrial rhythm

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG multifocal atrial tachycardia

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG atrial fibrillation, Irregularly irregular rhythm, No P waves

Fibrilácia predsieni


Peter Blahút
techmed@techmed.sk