TECHmED

Peter Blahút

Multifokálna predsieňová tachykardia

Liečba

Ektopický fokus


3 Fokusy a Multifokálna predsieňová tachykardiaFyziologická P vlna
Multifokálna predsieňová tachykardia (MPT)


EKG a Multifokálna predsieňová tachykardia


Multifokálna predsieňová tachykardia (MPT)


Multifokálny predsieňový rytmus


Multifokálny predsieňový rytmus


Výpočet frekvencie (Pravidlo 6 sekúnd)


Fibrilácia predsieni a Frekvencia 130/min.


Diferenciálna diagnostika FiP
Fibrilácia predsieni
Flutter predsieni s menlivým prevodom (2:1 a 4:1)
Multifokálna predsieňová tachykardiaMultifokálna predsieňová tachykardiaMultifokálna predsieňová tachykardiaMultifokálna predsieňová tachykardiaFibrilácia predsieni