TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Multifokálny predsieňový rytmus

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Multifokálny predsieňový rytmus

Multifocal atrial arrhythmia, Wandering pacemaker, Wandering atrial pacemaker

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sínusový rytmusPrimary pacemaker - SA node, av node, sinus rhythm

Automaticita predsieni

 • Každá časť prevodového systému a pracovného myokardu
 • S najvyššou frekvenciu generujú impulzy:
 • Zvýšený tonus parasympatika (n.vagus) znižuje automaticitu SA uzla
  • Aktivujú sa fokusy v predsieňach, ktoré začnú generovať impulzy
   • miesto SA uzla (alebo spolu s SA uzlom)
  • Zvýšený tonus parasympatika majú
   • Športovci
   • Mladí ľudia


single atrial ectopic focus with enhanced cardiac automaticity

Multifokálny predsieňový rytmus

Ectopic pacemaker sa node focus Ectopic pacemaker right atrial focus Ectopic pacemaker left atrial focus Ectopic pacemaker av node focus

Multifokálny predsieňový rytmus (Putujúci pacemaker)


Fyziologická P vlna

 • Predsieňový vektor vzniká v SA uzle a smeruje
  • OD aVR zvodu
  • KU II zvodu
 • Fyziologická P vlna je
  • Pozitívna v II zvode
  • Negatívna v aVR zvode

 • Pri putujúcom pacemakery
  • Sa striedajú P vlny rôzneho tvaru
  • Každá P vlna má iný vektor (z iného ložiska)

Normal P wave electrical vector, positive P wave II, Inverted P wave aVR lead


ECG wandering pacemaker, morphological changes in the P-waves

Multifokálny predsieňový rytmus


EKG a Multifokálny predsieňový rytmus


ECG Wandering atrial pacemaker (WAP)

Multifokálny predsieňový rytmus


Výpočet frekvencie (Pravidlo 6 sekúnd)

ECG wandering pacemaker, irregular rhythm, heart rate calculation, 6 seconds method

Putujúci pacemaker a Frekvencia 40/min.


Putujúci pacemaker a Bigeminický rytmus

Multifocal atrial arrhythmia ECG Multifocal atrial arrhythmia

Multifokálny predsieňový rytmus (Putujúci pacemaker)

 • V predsieňach sú 3 ektopické fokusy (najčastejšie sú 3)
  • Generujú impulzy nezávisle na sebe s f: < 100/min.
  • Striedavo môže generovať impulzy aj SA uzol
  • Mechanizmus fokusov je automaticita
 • Sú prítomné 3 P vlny rôzneho tvaru (každý fokus vytvára inú P vlnu)
 • Akcia srdca je nepravidelne nepravidelná (RR intervaly rôznej dĺžky)


atrial bigeminy rhythm, 2 ectopic foci ECG atrial bigeminy rhythm

Predsieňový bigeminický rytmusECG Multifocal atrial arrhythmia

Multifokálny predsieňový rytmusECG Wandering atrial pacemaker

Multifokálny predsieňový rytmusECG wandering pacemaker

Multifokálny predsieňový rytmusECG wandering pacemaker rhythm

Multifokálny predsieňový rytmusECG wandering pacemaker

Multifokálny predsieňový rytmusECG multifocal atrial tachycardia

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG Chaotic atrial tachycardia

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG multifocal atrial tachycardia

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG multifocal atrial tachycardia

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG multifocal atrial tachycardia, irregular rhythm

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG atrial fibrillation, irregular rhythm, no P waves

Fibrilácia predsieni


Peter Blahút
techmed@techmed.sk