TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Myopotenciály kostrového svalu a pacemaker

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Myopotenciály kostrového svalu a pacemaker

Myopotential interference and pacemaker

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sensing


Oversensing


Pacemaker VVI mode, oversensing

VVI pacemaker

 • Sensing je nastavený na 1,5mV
 • Vlastný QRS komplex aj P vlna presiahli prah senzitivity
 • Sensing je 2x pozitívny (čo je chyba)

Myopotenciály kostrového svalstva

 • Elektródy pacemakera
  • Snímajú elektrickú aktivitu (akčný potenciál)
  • zo srdca, ale aj z kostrového svalu
   • Kostrové svaly generujú elektrickú aktivitu pri pohybe

 • Muskuloskeletálny oversensing
  • Svaly vygenerujú elektrický impulz
  • ktorý presiahne prah senzitivity pacemakera
  • a vznikne muskuloskeletálny oversensnig

 • Deltopektorálne svaly
 • Diafragnový sval
Pacemaker myopotential interference

EKG a Muskuloskeletálny oversensing

 • Elektrická aktivita svalov počas pohybu
  • Vytvára na EKG charakteristický muskuloskeletálny artefakt

ECG myopotential interference


Unipolar paacemaker VVI mode inhibition, myopotential oversensing, myopotential interference

Muskuloskeletálny oversensing a VVI pacemaker

 • Pacient má implantovaný VVI pacemaker
  • Vlastné QRS komplexy (pozitívny sensing) inhibujú pacing
 • Pacemaker má zadefinovaný pacing na frekvenciu 70/min.
 • V strede EKG vidíme elektrickú aktivitu svalov
  • Pacemaker ju chybne zosnímal (oversensing) ako vlastné QRS
   • Pozitívny sensing, tak vypol komorový pacing
 • Počas svalovej aktivity
  • Nie sú prítomné stimulačné artefakty (a následne ani QRS)
  • Pacemaker si "myslí" že srdce generuje vlastné QRS komplexy

Unipolar Pacemaker VVI mode

Peter Blahút
techmed@techmed.sk