TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Neprimeraná sínusová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Neprimeraná sínusová tachykardia

Inappropriate sinus tachycardia (IST)

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Sinoatriálny uzol

 • Automaticita
 • Overdrive suppression
  • Impulzy sa po prevodovom systéme šíria z ložiska
   • ktoré generuje impulzy s najvyššou frekvenciou
  • Ložisko s najvyššou frekvenciou deaktivuje ložiská
 • Sinoatriálny uzol (SA uzol)
  • Spontánne generuje impulzy s frekvenciou 60 - 100/min.
  • ostatné ložiská generujú impulzy s nižšou frekvenciou

sina-atrial node (SA node) and heart conduction system

Frekvencia a Sínusový Rytmus


Neprimeraná sínusová tachykardia


EKG a Neprimeraná sínusová tachykardia

 • Sínusová tachykardia
  • Hlavne cez deň, bez jasnej príčiny

 • Priemerná srdcová frekvencia za 24/hod. je > 95/min.

sa node sinus tachycardia


ECG inappropriate sinus tachycardia (IST)

Sínusová tachykardiaECG Inappropriate sinus tachycardia (IST)

Sínusová tachykardia

 • Frekvencia: 150/min.
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
 • P vlny nasadajú tesne na T vlny a spolu vytvárajú "dva hrby"
 • QRS alternans - mení sa amplitúda QRS komplexov
 • Pacient má neprimeranú sínusovú tachykardiu ak:
  • Nemá príčinu sínusovej tachykardie
  • pokojovú tachykardiu (f > 100/min.)
  • Priemerná srdcová frekvencia za 24/hod. je > 95/min.
 • Neprimeraná sínusová tachykardia je veľmi raritná diagnóza
sa node and Inappropriate sinus tachycardia (IST)


ECG 120bpm, Inappropriate sinus tachycardia (IST)

Sínusová tachykardia

 • Frekvencia: 120/min.
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
 • P vlny sú lepšie hodnotiteľné, nenasadajú na T vlny
 • Pacient má neprimeranú sínusovú tachykardiu ak:
  • Nemá príčinu sínusovej tachykardie
  • pokojovú tachykardiu (f > 100/min.)
  • Priemerná srdcová frekvencia za 24/hod. je > 95/min.
 • Neprimeraná sínusová tachykardia je veľmi raritná diagnóza
sa node and Inappropriate sinus tachycardia (IST)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk