TECHmED

Peter Blahút

Neprimeraná sínusová tachykardia

Liečba

Sinoatriálny uzol


Frekvencia a Sínusový Rytmus


Neprimeraná sínusová tachykardia


EKG a Neprimeraná sínusová tachykardiaSínusová tachykardiaSínusová tachykardiaSínusová tachykardia