TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Nesprávne naložené elektródy

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Nesprávne naložené elektródy

ECG lead misplacement

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Končatinové elektródy

 • Končatinové elektródy sa zacvaknú na končatiny
 • Umiestnenie elektród
  • Červená - pravá ruka (PR)
  • Žltá - ľavá ruka (ĽR)
  • Zelená - ľavá noha (ĽN)
  • Čierna - pravá noha (PN)
 • Pomocou 3 končatinových elektród
  • Generuje EKG prístroj na papieri 6 EKG zvodov:
   • Končatinové zvody (I, II, III, aVL, aVF, aVR)

Correct limb electrodes position, left arm (LA), right arm (RA), right leg - neutral, left leg

Končatinové zvody


Einthoven triangle, wilson central terminal - electrical center heart, limb leads and electrodes

Hlavný elektrický vektor

 • Keď posuniete EKG zvody do centrálneho terminálu
 • Každý zvod sa "pozerá" na vektor z iného uhla
 • Smer vektora určuje výšku QRS komplexu (v danom zvode)

 • Na diagnostiku zle naložených končatinových elektród
  • Si musíte predstaviť smer hlavného vektora
   • QRS je pozitívny ak vektor smeruje KU zvodom
   • QRS je negatívny ak vektor smeruje OD zvodov

Electrical QRS axis in frontal plane with limb leads

Einthovenov trojuholník

 • Keď prehodíte končatinové elektródy
  • Okrem čiernej elektródy (uzemnenie)
  • Tak otočíte Einthovenov trojuholník o 180°
   • Príslušné EKG zvody sa tak zrkadlovo zmenia
 • Ak prehodíte elektródy na nohách (zelenú za čiernu)
  • Neovplyvnite EKG zvody
   • pretože nenarušíte Einthovenov trojuholník
 • Ak prehodíte čiernu elektródu za elektródu na ruke
Relation between the limb leads and electrodes in Einthoven triangle

Pseudo-asystólia a Neutrálne elektróda


ECG pseudo-asystole in lead III, LA/RL (left arm, right arm) reversal electrodes

Pseudo-asystólia III

 • Prehodené (ĽR/PN)
ECG pseudo-asystole in lead II, RA/RL (right arm, right leg) reversal electrodes

Pseudo-asystólia II

 • Prehodené (PR/PN)
ECG pseudo-asystole in lead I, RA/RL (right arm, right leg) and LA/LL (left arm, left leg) reversal electrodes

Pseudo-asystólia I

 • Prehodené (PR/PN) a (ĽR/ĽN)

Ľavá ruka/Pravá ruka (ĽR/PR)

 • Einthovenov trojuholník sa otočí o 180°
 • EKG zmeny
  • I zvod sa invertuje
  • Zvody aVL a aVR sa zamenia
  • Zvody II a III sa zamenia
  • aVF ostáva nezmenený

 • Dextrokardia

Reversal ECG LA and RA (left arm, right arm) electrodes position in einthoven triangle


ecg paper with correct RA LA (right arm, left arm) limb electrodes ecg paper with reversal RA LA (right arm, left arm) limb electrodes

Správne naložené elektródy

Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka

 • I zvod sa invertoval
 • Zvody aVL a aVR sa vymenili
 • Zvody II a III sa vymenili
 • aVF ostáve nezmenený

Ľavá ruka/Ľavá noha (ĽR/ĽN)

 • Einthovenov trojuholník sa otočí o 180°
 • EKG zmeny
  • III zvod sa invertuje
  • Zvody I a II sa zamenia
  • Zvody aVL a aVF sa zamenia
  • aVR ostáve nezmenený

Reversal LA and LL (left arm, left leg) limb electrodes position in einthoven triangle


ecg paper with correct LA LL (left arm, left leg) limb electrodes ecg paper with reversal LA LL (left arm, left leg) limb electrodes

Správne naložené elektródy

Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka

 • III zvod sa invertoval
 • Zvody I a II sa vymenili
 • Zvody aVL a aVF sa vymenili
 • aVR ostáva nezmenený

Pravá ruka/Ľavá noha (PR/ĽN)

 • Einthovenov trojuholník sa otočí o 180°
 • EKG zmeny
  • II zvod sa invertuje
  • Zvody aVR a aVF sa zamenia
  • Zvody I a III sa invertujú a vymenia sa
  • aVL ostáva nezmenený

Reversal RA and LL (right arm, left leg) limb electrodes position in einthoven triangle


ecg paper with correct RA LL (right arm, left leg) limb electrodes ecg paper with reversal RA LL (right arm, left leg) limb electrodes

Správne naložené elektródy

Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka

 • II zvod sa invertoval
 • Zvody aVF a aVF sa vymenili
 • Zvody I a III sa invertovali a vymenili
 • aVL ostáva nezmenený

Pravá ruka/Pravá noha (PR/PN)

 • Na pravej nohe je čierna (neutrálna) elektróda (uzemnenie)
  • Nie je súčasť Einthovenovho trojuholníka
 • Einthovenov trojuholník sa deformuje:
 • EKG zmeny
  • Pseudo-asystólia v II zvode
  • Zvod I je invertovaný III zvod
  • Zvod II je izoelektrický (lebo zanikol)
  • Zvod III je nezmenený
  • aVL je invertovaný III zvod
  • aVR = aVF
  • Posunul sa Wilsonov centrálny terminál
   • Sú deformované aj prekordiálne zvody (V1-V6)

Reversal RA and RL (right arm, right leg) limb electrodes position and collapses einthoven triangle


ecg paper with correct RA RL (right arm, right leg) limb electrodes ecg paper with reversal RA RL (right arm, right leg) limb electrodes, pseudo-asystole II

Správne naložené elektródy

Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka

 • Pseudo-asystólia v II zvode
 • Zvod I je invertovaný III zvod
 • Zvod II je izoelektrický (lebo zanikol)
 • Zvod III je nezmenený
 • aVL je invertovaný III zvod
 • aVR = aVF

Ľavá ruka/Pravá noha (ĽR/PN)

 • Na pravej nohe je čierna elektróda (uzemnenie)
  • Nie je súčasť Einthovenovho trojuholníka
 • Einthovenov trojuholník sa deformuje:
 • EKG zmeny
  • Pseudo-asystólia v III zvode
  • Zvody I a II sú identické
  • Zvod II je nezmenený
  • Zvod III je izoelektrický (lebo zanikol)
  • aVR je invertovaný II zvod
  • aVL = aVF
  • Posunul sa Wilsonov centrálny terminál
   • Sú deformované aj prekordiálne zvody (V1-V6)

Reversal LA and RL (right arm, right leg) limb electrodes position and collapses einthoven triangle


ecg paper with correct LA RL (left arm, right leg) limb electrodes ecg paper with reversal LA RL (left arm, right leg) limb electrodes, pseudo-asystole III

Správne naložené elektródy

Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka

 • Pseudo-asystólia v III zvode
 • Zvody I a II sú identické
 • Zvod II je nezmenený
 • Zvod III je izoelektrický (lebo zanikol)
 • aVR je invertovaný II zvod
 • aVL = aVF

Pravá ruka/Pravá noha + Ľavá ruka/Ľavá noha
(PR/PN) + (ĽR/ĽN)

 • Ide o bilaterálnu zámenu elektród
  • Obidve ručné elektródy sú na nohách
 • Einthovenov trojuholník sa deformuje:
 • EKG zmeny
  • Pseudo-asystólia v I zvode
  • Zvod I je izoelektrický (lebo zanikol)
  • Zvody II, III, aVF sú identické
   • Zvod III je invertovaný
   • Zvody II je invertovaný III zvod
   • aVF je invertovaný III zvod
  • aVR = aVL
  • Posunul sa Wilsonov centrálny terminál
   • Sú deformované aj prekordiálne zvody (V1-V6)

Bilateral reversal transposition electrodes in Einthoven triangle


ecg paper with correct all limb electrodes (leads) ecg paper with bilateral reversal electrodes, pseudo-asystole I

Správne naložené elektródy

Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka

 • Pseudo-asystólia v I zvode
  • Zvod I je izoelektrický (lebo zanikol)
 • Zvody II, III, aVF sú identické
  • Zvod III je invertovaný
  • Zvody II je invertovaný III zvod
  • aVF je invertovaný III zvod
 • aVR = aVL

Ľavá noha/Pravá noha

 • Einthovenov trojuholník zostáva nezmenený
  • Spodný uhol sa presunie na pravú nohu

 • EKG zvody sú nezmenené

Reversal LL and RL limb electrodes position


ECG paper with correct position limb electrodes Unchanged ECG paper after reversa electrodes LL and RL

Správne naložené elektródy

Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka

 • EKG zvody sú nezmenené

Peter Blahút
techmed@techmed.sk