TECHmED

Peter Blahút

Nesprávne naložené elektródy

Končatinové elektródy


Končatinové zvody


Hlavný elektrický vektor


Einthovenov trojuholník


Pseudo-asystólia a Neutrálne elektróda


Pseudo-asystólia III

  • Prehodené (ĽR/PN)

Pseudo-asystólia II

  • Prehodené (PR/PN)

Pseudo-asystólia I

  • Prehodené (PR/PN) a (ĽR/ĽN)

Ľavá ruka/Pravá ruka (ĽR/PR)Správne naložené elektródy


Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka


Ľavá ruka/Ľavá noha (ĽR/ĽN)Správne naložené elektródy


Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka


Pravá ruka/Ľavá noha (PR/ĽN)Správne naložené elektródy


Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka


Pravá ruka/Pravá noha (PR/PN)Správne naložené elektródy


Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka


Ľavá ruka/Pravá noha (ĽR/PN)Správne naložené elektródy


Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka


Pravá ruka/Pravá noha + Ľavá ruka/Ľavá noha
(PR/PN) + (ĽR/ĽN)Správne naložené elektródy


Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka


Ľavá noha/Pravá nohaSprávne naložené elektródy


Prehodené: Ľavá ruka/Pravá ruka