TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Neštandardné EKG zvody

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Neštandardné EKG zvody

Non-standard modified ECG leads

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Štandardné 12-zvodvé EKG

 • Štandardné EKG10 elektród
  • ktoré sa prikladajú na telo pacienta
 • Na EKG papieri je 12 zvodov
  • Ktoré EKG prístroj vygeneruje z 10 elektród

 • 12 EKG zvodov sa "pozerá" na srdce v 2 rovinách:
  • Horizontálnej (V1-V6)
  • Frontálnej (I, II, III, aVF, aVR, aVL)
 • Všetky zvody smerujú od centrálneho terminálu
 • Ak elektrický vektor smeruje
  • Ku zvodu - vzniká pozitívny kmit
  • Od zvodu - vzniká negatívny kmit


Standard 12 lead ECG, 10 ECG electrodes

Neštandardné EKG zvody


Modifikovaný hrudný zvod


Modified Chest Lead, Marriotts Chest Lead, Modified Central Lead (MCL1)

5 elektródový systém

 • Končatinové elektródy (PR, PN, ĽR, ĽN)
  • Sa nakladajú na začiatok končatín
  • EKG prístroj z nich vygeneruje (I, II, III, aVL, aVF, aVR)
 • Z prekordiálnych elektród sa naloží len V1

 • 5 elektródový systém dobre diferencuje:

ECG 5 electrode system

Zvody V1 a V2 v 6. medzirebrí


ECG leads V1, V2, in 6th intercostal space, left anterior hemiblock, anterior infarction

Zvody V1 a V2 v 2. medzirebrí

 • Na štandardnom 12-zvodovom EKG
  • Sa zvody V1 a V2 naložia vyššie do 2. medzirebria

 • Zvody V1 a V2 v 2. medzirebrí dobre diferencujú:

ECG leads V1, V2, 2nd intercostal space, Brugada syndrome

Lewisov zvod

 • Elektróda pravej ruky
  • Sa nakladá parasternálne vpravo do 2. medzirebria
 • Elektróda ľavej ruky
  • Sa nakladá parasternálne vpravo do 4. medzirebria
 • Kalibrácia sa nastaví na 20mm
 • Čierna elektróda (uzemnenie)
  • Sa naloží hocikde na telo

 • Lewisov zvod dobre diferencuje aktivitu predsieni:

ECG Lewis lead

Ezofageálne EKG

 • Ezofageálna EKG elektróda
  • Sa zavádza do oblasti predsiene
  • Dobre zobrazuje aktivitu predsieni
 • A: je aktivita predsieni
 • V: je aktivita komôr
 • Podľa výšky elektródy v ezofágu sa mení EKG amplitúda
 • Elektróda je spojená s elektródami pravej a ľavej ruky

 • Ezofageálne EKG dobre diferencuje aktivitu predsieni:

ECG esophageal recording electrode, atrical activity, ventricular activity

Zadné zvody (V7-V9)

 • Zvody V4-V6 sa odpoja a naložia sa na chrbát vľavo
  • Na EKG zázname sa potom označia ako (V7-V9)
 • Zadné zvody (V7-V9) sa nakladajú
  • vo výške zvodu V6 (5. medzirebrie)
  • V7 (Axilárna čiara vľavo)
  • V8 (Skapulárna čiara - hrot skapuly)
  • V9 (Paravertebrálna čiara vľavo)

 • Zadné zvody sa používajú na diagnostiku

ECG posterior leads, posterior STEMI, occlusion LCx (culptrit vessel). V7 (left posterior axillary line), V8 (left midscapular line), V9 (left border of the spine)

Pravostranné zvody (V4R-V6R)

 • V3R-V6R sú zrkadlovo naložené hrudné zvody V3-V6
 • Priamo na pravú komoru sa "pozerá" zvod V4R
  • Vektor pri STEMI pravej komory smeruje ku V4R zvodu

 • Pravostranné zvody sa používajú na diagnostiku

ECG (V3R-V6R) right sides ledas, isolated RVMI, culprit vessel, ischemic electrical vector

Peter Blahút
techmed@techmed.sk