TECHmED

Peter Blahút

Neštandardné EKG zvody

Štandardné 12-zvodvé EKG


Neštandardné EKG zvody


Modifikovaný hrudný zvod


5 elektródový systém


Zvody V1 a V2 v 6. medzirebrí


Zvody V1 a V2 v 2. medzirebrí


Lewisov zvod


Ezofageálne EKG


Zadné zvody (V7-V9)


Pravostranné zvody (V4R-V6R)