TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / NSTEMI infarkt a Nestabilná angina pectoris

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

NSTEMI infarkt a Nestabilná angina pectoris

Non-ST Elevation Myocardial Infarction, Unstable angina pectoris

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akútny koronárny syndróm (AKS)


NSTEMI (Non-ST Elevation Myocardial Infarction) acute coronary syndrome, No ST segment elevation, Unstable angina, NSTEMI, Non-Q-wave MI, ST segment ST elevation, STEMI, Q-wave MI, Myocardial infarction

Akútny koronárny syndrómElán a Angina pectoris


Angina pectoris


Acute coronary syndrome, stabile angina pectoris, unstabile (instabile) angina pectoris, prinzmetal angina pectoris

EKG a AKS Bez ST elevácii


ECG ST depression, No ST segment elevation acute coronary syndrome (NSTEMI, unstable angina) ECG T wave inversion, No ST segment elevation acute coronary syndrome (NSTEMI, unstable angina) Normal ECG, No ST segment elevation acute coronary syndrome (NSTEMI, unstable angina)

Akútny koronárny syndróm Bez ST elevácii


ST depresie a AKS Bez ST elevácii


ECG horizontal ST segment depression, No ST segment elevation acute coronary syndrome, unstable angina, NSTEMI ECG downsloping ST segment depression, No ST segment elevation acute coronary syndrome, unstable angina, NSTEMI ECG upsloping ST segment depression, No ST segment elevation acute coronary syndrome, unstable angina, NSTEMI

ST depresie a Ischémia


Plochá ascendentná ST depresia a AKS Bez ST elevácii


Slow ischemic upsloping ST segment depression, No ST segment elevation acute coronary syndrome, unstable angina, NSTEMI

Plochá ascendentná ST depresia

 • Plochý ascendentný ST segment < 1,5mV/1s
 • Ascendentná ST depresia 1,5mm
  • ST depresie sa meria 80ms po J bode
 • Táto ST depresia je ischemická
Rapid normal upsloping ST segment depression, A benign response

Strmá ascendentná ST depresia

 • Strmý ascendentný ST segment > 1,5mV/1s
 • Ascendentná ST depresia 1,5mm
  • ST depresie sa meria 80ms po J bode
 • Strmá ST depresie nie je nikdy ischemická

Negatívne T vlny a AKS Bez ST elevácii

 • Fyziologická T vlna je:
  • Konkordantná (má rovnaký smer ako QRS komplex)
  • Pozitívna v
  • Negatívna v aVR
  • Môže byť izolovane negatívna (III, aVL, aVF, V1)
   • Nesmie byť negatívna v uvedených 2 susedných zvodoch

 • Negatívna T vlna pri ischémii je
  • Diskonkordantná (T vlna má opačný smer ako QRS komplex)
  • Symetrická
  • Hlboká ≥ 2mm (minimálne v 2 susedných zvodoch)
  • Niekedy sa uvádza, že ischemická T vlna musí mať aj ST depresiu?

ECG normal T wave


ECG inverted T wave, NSTEMI, unstable angina

EKG a Subendokardiálna ischémia

subendocardial ischaemia does not localise, ST depression failing to localise NSTEMI

EKG dynamika AKS bez ST elevácii


EKG diagnostika AKS bez ST elevácii

ECG criteria, ST depression NSTEMI (Non ST elevation Myocardial infarction )

ST depresie

 • ST depresie musia byť minimálne v 2 susedných zvodoch
 • Horizontálne (Descendentné) ST depresie ≥ 0,5mm
 • Ploché ascendentné ST depresie ≥ 1,5mm


ECG criteria, Inverted T wave NSTEMI (Non ST elevation Myocardial infarction )

Negatívne T vlny

 • Nemusia byť prítomné počas ischémie
 • Diskonkordantné (T vlna má opačný smer ako QRS komplex)
 • Symetrické
 • Hlboké ≥ 2mm (minimálne v 2 susedných zvodoch)

ST depresie - Diferenciálna diagnostikaECG ischemia, unstable angina pectoris, inversion T wave (I, aVL, V2-V6)

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • Invertované T vlny (I, aVL, V2-V6)
 • Pacient mal cca 10min. stenokardie a troponín mal neskôr v norme
  • Invertované T vlny pacient nemal na starších EKG záznamoch
 • Ide o nestabilnú anginu pectoris
 • Keby mal pacient neskôr zvýšený troponín bez ST elevácii
  • Tak ide o NSTEMI infarkt
unstable angina pectoris, proximal left anterior descending artery stenosis

ECG cardiac ischemia, unstable angina pectoris, T wave inversion I, aVL, V2-V6

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • Invertované T vlny (I, aVL, V2-V6)
 • Pacient mal cca 10min. stenokardie
  • Invertované T vlny pacient nemal na starších EKG záznamoch
 • Naznačené 1mm ST elevácie V2-V6
 • No neskôr sa ST elevácie normalizovali a troponín bol opakovane v norme
  • Ide o nestabilnú anginu pectoris
unstable angina pectoris, proximal left anterior descending artery stenosis

ECG post exercise ischemia, sinus tachycardia, ST depression, T wave inversion, ST elevation aVR

Ischémia po ergometrii

unstable angina pectoris, proximal left anterior descending artery stenosis

ECG cardiac ischemia, sinus rhythm, T wave inversion (I, aVL, V2-V6), ST elevation (V1-V2), DDX ischemia, or acute STEMI

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • Invertované T vlny (I, aVL, V2-V6)
 • Pacient mal cca 10min. stenokardie
  • Invertované T vlny pacient nemal na starších EKG záznamoch
 • Naznačené 1mm ST elevácie V1-V2
 • Môže ísť o ischémiu, alebo akútny STEMI
  • Diagnózu určia opakované EKG záznamy a troponín
unstable angina pectoris, proximal left anterior descending artery stenosis

ECG unstable angina pectoris, stenosis proximal left anterior descending artery

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • Invertované T vlny (V1-V5, aVL)
 • Pacient mal minimálne subjektívne ťažkosti
 • Išlo o pacienta s chronickou stenózou proximálnej RIA
 • Ide o nestabilnú anginu pectoris
 • Pozrite si nasledujúce EKG
critical LAD - left anterior descending artery, instable angina pectoris

ECG acute occlusion LAD, pseudonormalization T wave, hyperacute anterior STEMI

Pseudonormalizácia - Hyperakútny STEMI

 • Ide o EKG od predošlého pacienta
 • Pacient dostal silné stenokardie
 • T vlna a ST segment sú v norme
 • Pacient dostal oklúziu RIA
 • Vznikol hyperakútny STEMI prednej steny
  • Vznikli hyperakútne T vlny v teréne negatívnych T vĺn
  • Takže T vlny sú normálne
  • Neskôr mal pacient zvýšený troponín a EKG dynamiku STEMI
Hyperacute anterior STEMI infarction
Peter Blahút
techmed@techmed.sk