TECHmED

Peter Blahút

NSTEMI infarkt a Nestabilná angina pectoris

Akútny koronárny syndróm (AKS)


Akútny koronárny syndrómElán a Angina pectoris


Angina pectoris
EKG a AKS Bez ST elevácii


Akútny koronárny syndróm Bez ST elevácii


ST depresie a AKS Bez ST elevácii


ST depresie a Ischémia


Plochá ascendentná ST depresia a AKS Bez ST eleváciiPlochá ascendentná ST depresiaStrmá ascendentná ST depresia


Negatívne T vlny a AKS Bez ST elevácii
EKG a Subendokardiálna ischémia


EKG dynamika AKS bez ST elevácii


EKG diagnostika AKS bez ST elevácii

ST depresieNegatívne T vlny


ST depresie - Diferenciálna diagnostika
Nestabilná angina pectoris
Nestabilná angina pectoris
Ischémia po ergometrii
Nestabilná angina pectoris
Nestabilná angina pectoris
Pseudonormalizácia - Hyperakútny STEMI