TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Otvárací mitrálny klik


Otvárací mitrálny klik

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
Otvárací mitrálny klik
Mezodiastolický šelest a otvárací mitrálny klik

Otvárací mitrálny klik (Opening snap), je krátky zvučný tón na začiastku diastoly. Pri zdravom srdci nepočujeme otváranie atrioventrikulárnych chlopní. Pri mitrálnej stenóze na začiastku diastoly preteká cez chlopňu krv vyššou rýchlosťou a cípy sa otvoria rýchlejšie, čo počujeme ako otvárací mitrálny klik. Intenzita otváracieho mitrálneho kliku koreluje so závažnosťou mitrálnej stenózy, pretože tá zvyšuje tlak v ľavej predsieni a prúdenie krvi cez chlopňu. Závažnosť stenózy sa dá posúdiť aj podľa intervalu medzi II. ozvou a mitrálnym klikom, čím je interval kratší, tým závažnejšia je mitrálna stenóza. Otvárací mitrálny klik sa vyskytuje väčšinou s mitrálnou a ojedinele s trikuspidálnou stenózou. Po otvorení stenotickej mitrálnej chlopne preteká cez túto chlopňu krv vyššou rýchlosťou a vytvára patologické vírenie počas diastoly, čo počujeme ako mezodiastolický šelest. Preto sa otvárací mitrálny klik vyskytuje často s mezodiastolickým šelestom.

auskultácia otvárací mitrálny klik

Otvárací mitrálny klik

Mitrálna stenóza
Trikuspidálna stenózaPeter Blahút
techmed@techmed.sk