TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / P cardiale (Biatriálna hypertrofia)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

P cardiale (Biatriálna hypertrofia)

P cardiale, P biatriale, Biatrial enlargement (hypertrophy)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Fyziologická P vlnaSchematic representation of normal P wave depolarization vectors

Biatriálna hypertrofia

 • Niekedy sa požívajú termíny:
  • P cardiale, P biatriale

 • Je kombinácia P mitrale + P pulmonale
 • Obidve predsiene sú zväčšené
  • Bez ohľadu na etiológiu (hypertrofia, dilatácia, myxom)
  • Nemusí ísť len o hypertrofiu (ako to vyplýva z názvu)
 • zväčšené obidva vektory (P1 a P2)

Biatrial enlargement, P cardiale, P biatriale


EKG a Biatriálna hypertrofia

 • Zväčšené predsiene
  • Bez ohľadu na etiológiu (hypertrofia, dilatácia, myxóm)
  • Vytvárajú EKG obraz, ktorý sa označuje ako biatriálna hypertrofia
  • Na EKG vzniká obraz P mitrale + P pulmonale

 • II zvod (Biatriálna hypertrofia)
  • Amplitúda > 2,5mm
  • Šírka > 120ms
  • P vlna môže byť jedno / dvojvrcholová (M)

 • V1 zvod (Biatriálna hypertrofia)
  • Bifázická
  • Amplitúda ≥ 1,5mm (prvej vlnky)
  • Šírka ≥ 1,5mm (druhej vlnky)

ECG (II lead) Bifid P wave: P cardiale, P biatriale, Biatrial enlargement

ECG (V1 lead) Biphasic P wave: P cardiale, P biatriale, Biatrial enlargement


ECG p mitrale (Left Atrial Enlargement)

P mitraleECG P pulmonale (Right Atrial Enlargement)

P pulmonaleECG dilatation cardiomyopathy with biatrial enlargement, biatrial hypertrophy, P cardiale, P biatriale,

Biatriálna hypertrofiaECG biatrial abnormality (enlargement) P pulmonale and P mitrale

Biatriálna hypertrofia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk