TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / P mitrale (Hypertrofia ľavej predsiene)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

P mitrale (Hypertrofia ľavej predsiene)

P sinistrocardiale, Left atrial hypertrophy, Left atrial abnormality, Delay of left atrial activation, Left atrial dilatation, Left atrial distention, Left atrial overload

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Fyziologická P vlnaSchematic representation of the atria, P wave depolarization vectors

Mitrálna stenóza a Anomálie ľavej predsiene

 • Mitrálna stenóza
  • Spôsobuje tlakové preťaženie ľavej predsiene
  • Ľavá predsieň pumpuje krv cez stenotickú (zúženú) mitrálnu chlopňu
  • Vzniká hypertrofia predsiene
 • Mitrálna regurgitácia
  • Spôsobuje objemové preťaženie ľavej predsiene
  • Mitrálna chlopňa je nedomykavá
   • Pri systole ľavej komory regurgituje krv do ľavej predsiene
  • Ide o objemové preťažene a vzniká dilatácie predsiene
 • V predsieni môže byť súčasne Hypertrofia + Dilatácia
 • Myxóm predsiene
  • Myxom je nezhubný nádor spojivového tkaniva
  • Veľmi často vzniká v predsieňach srdca
Left atrial pressure overload and left atrial hypertrophy

P mitrale a Predsieňový vektor

 • Mitrálna stenóza
  • Je najčastejšia príčina prestavby ľavej predsiene
 • Ľavá predsieň ja zväčšená
  • tak aj vektor ľavej predsiene (P2) bude zväčený
 • Zväčšená predsieň
 • Na EKG vzniká obraz P mitrale
  • P mitrale, pretože najčastejšia príčina je mitrálna stenóza
  • EKG ale neoddiferencuje etiológiu "zväčšenia predsiene"

Left atrial hypertrophy electrical vector and P mitrale

P mitrale a II zvod

P mitrale (wide and notched p wave) in frontal plane lead II

P mitrale a II zvod


P mitrale a V1 zvod

P mitrale (biphasic p wave with terminal negative portion) in horizontal plane lead v1

P mitrale a V1 zvod


EKG a P mitrale

 • Zväčšená ľavá predsieň
  • Bez ohľadu na etiológiu (Hypertrofia, Dilatácia, Myxóm)
  • Vytvára obraz P mitrale
 • P vlnu hodnotíme vo zvodoch II, a V1
  • pretože sa "pozerajú" na predsiene z najlepšieho uhla

 • II zvod (P mitrale)
  • Dvojvrcholová P vlna (ako písmeno M), vzdialenosť medzi vrcholmi > 40ms
  • Šírka P vlny > 120ms
  • Konkrétne táto "dvojhrbá" P vlna v II zvode sa označuje ako P mitrale

 • V1 zvod (P mitrale)
  • Terminálna negatívna časť je hlboká > 1mm
  • Plocha terminálnej časti > 1 štvorček
  • Šírka terminálnej negatívnej vlnky > 40ms

ecg p mitrale wide 120ms

evg p mitrale terminal negative portion

Normálna P vlna a P mitrale

normal heart atrial size ECG lead II P wave with normal atrial size ECG lead V1 P wave with normal atrial size

Normálna P vlnaP mitrale vs. normal P wave ecg p mitrale wide 120ms evg p mitrale terminal negative portion

P mitrale
ECG p mitrale in lead II (bifid P wave) and lead V1 (biphasic P wave)

P mitraleECG p mitrale and left atrial hypertrophy in lead II (bifid P wave) and lead V1 (biphasic P wave)

P mitrale
ECG p mitrale and left atrial abnormality in lead II (bifid P wave)

P mitrale


ECG p mitrale and left atrial dilatation in lead V1 (biphasic P wave)

P mitrale12 lead ECG and P mitrale

P mitrale


Peter Blahút
techmed@techmed.sk