TECHmED

Peter Blahút

P mitrale (Hypertrofia ľavej predsiene)

Fyziologická P vlna


Mitrálna stenóza a Anomálie ľavej predsiene


P mitrale a Predsieňový vektor


P mitrale a II zvod

P mitrale a II zvod


P mitrale a V1 zvod

P mitrale a V1 zvod


EKG a P mitrale

II zvod (P mitrale)

V1 zvod (P mitrale)


Normálna P vlna a P mitrale

Normálna P vlnaP mitraleP mitraleP mitraleP mitrale


P mitraleP mitrale