TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / P pulmonale (Hypertrofia pravej predsiene)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

P pulmonale (Hypertrofia pravej predsiene)

P dextrocardiale, Right atrial hypertrophy, Right atrial abnormality, Delay of right atrial activation, Right atrial dilatation, Right atrial distention, Right atrial overload

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Fyziologická P vlnaSchematic representation of normal P wave depolarization vectors

Cor pulmonale a Anomálie pravej predsiene

 • Pľúcna hypertenzia
 • Trikuspidálna stenóza
  • Spôsobuje tlakové preťaženie prevej predsiene
  • Pravá predsieň pumpuje krv cez stenotickú (zúženú) trikuspidálnu chlopňu
  • Vzniká hypertrofia pravej predsiene
 • Trikuspidálna regurgitácia
  • Spôsobuje objemové preťaženie pravej predsiene
  • Pri systole pravej komory regurgituje krv do pravej predsiene
  • Vzniká dilatácie pravej predsiene
 • Myxóm predsiene
  • Myxom je nezhubný nádor spojivového tkaniva
  • Veľmi často vzniká v predsieňach srdca
Right atrial hypertrophy, abnormality, dilatation, distention, overload

P pulmonale a Predsieňový vektor

 • Cor pulmonale
  • Je najčastejšia príčina prestavby pravej predsiene
 • Pravá predsieň ja zväčšená
  • Tak aj vektor pravej predsiene (P1) bude zväčšený
 • Zväčšená predsieň
 • Na EKG vzniká obraz P pulmonale
  • P pulmonale, pretože najčastejšie príčina je cor pulmonale
  • EKG ale neoddiferencuje etiológiu "zväčšenia predsiene"
Right atrial hypertrophy (P pulmonale) electrical vector

P pulmonale a II zvod

P pulmonale (tall and symmetrically peaked P wave) in frontal plane ECG II lead

P pulmonale a II zvod


P pulmonale a V1 zvod

P pulmonale (biphasic) in horizontal plane, lead V1

P pulmonale a V1 zvod


EKG a P pulmonale

 • Zväčšená pravá predsieň
  • Bez ohľadu na etiológiu (hypertrofia, dilatácia, myxóm)
  • Vytvára obraz P pulmonale
 • P vlnu hodnotíme vo zvodoch II, a V1
  • pretože sa "pozerajú" na predsiene z najlepšieho uhla

 • II zvod (P pulmonale)
  • Amplitúda > 2,5mm
  • Konkrétne táto "vysoká" P vlna v II zvode sa označuje ako P pulmonale

 • V1 zvod (P pulmonale)
  • Prvá pozitívna časť > 1,5mm
  • Plocha prvej časti > 1 malý štvorček

ECG P pulmonale (symmetrically peaked P wave) in II lead

ECG P pulmonale (biphasic) in V1 lead

Normálna P vlna a P pulmonale

normal heart atrial size ECG lead II P wave with normal atrial size ECG lead V1 P wave with normal atrial size

Normálna P vlnaP pulmonale vs. normal P wave ECG P pulmonale, dextrocardiale ECG P pulmonale, right atrial abnormality, dilatation, overload

P pulmonaleECG P pulmonale morphology. Lead II (tall symetrical P wave), Lead V1 (biphasic P wave)

P pulmonaleECG criteria right atrial enlargement (P pulmonale), peaked P waves in lead II

P pulmonaleECG p pulmonale (dextrocardiale)

P pulmonaleECG cor pulmonale, P pulmonale, right ventricular hypertrophy, righ axis deviation, righ bundle branch block

Cor pulmonale (P pulmonale + Hypertrofia pravej komory)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk