TECHmED

Peter Blahút

P pulmonale (Hypertrofia pravej predsiene)

Fyziologická P vlna


Cor pulmonale a Anomálie pravej predsiene


P pulmonale a Predsieňový vektor


P pulmonale a II zvod

P pulmonale a II zvod


P pulmonale a V1 zvod

P pulmonale a V1 zvod


EKG a P pulmonale

II zvod (P pulmonale)

V1 zvod (P pulmonale)


Normálna P vlna a P pulmonale

Normálna P vlnaP pulmonaleP pulmonaleP pulmonaleP pulmonaleCor pulmonale (P pulmonale + Hypertrofia pravej komory)