TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / P vlna

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

P vlna

P wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Mechanizmus vzniku P vlnyP wave depolarization vectors to right atrium, left atrium

Končatinové zvody a P vlna

P wave resultant vector and ECG aVR, II lead

Končatinové zvody a P vlna


II zvod a P vlna

 • Fyziologická P vlna má v II zvode rozmery:
  • Výška < 2,5mm
  • Šírka < 110ms


P wave with depolarization vectors in ecg II lead

P vlna a EKG krivkaPrekordiálne zvody a P vlna


P wave vectors in horizontal ecg plane

Prekordiálne zvody a P vlna

V1 a P vlna

 • Fyziologická P vlna je v V1 zvode bifázická:
  • Výška < 1,5mm
  • Šírka P2 < 40ms (depolarizácia ľavej predsiene)

Biphasic P wave nad depolarization of the right left atrium

EKG a P vlna

 • P vlnu hodnotíme vo zvodoch II, a V1
  • pretože sa "pozerajú" na predsiene z najlepšieho uhla
 • Morfológia
  • Monofázická v II zvode (pozitívna)
  • Bifázická vo V1 zvode (pozitívno-negatívna)
 • Frontálna os (0 - 75°)
  • P vlna je pozitívna v I a II
  • P vlna je negatívna v aVR
 • Trvanie
  • < 110ms (max. 3 malé štvorčeky)
   • Predsiene sa depolarizujú do 110ms
 • Amplitúda

Normal P wave size in II lead

Normal P wave size in V1 lead

Abnormálna P vlnaECG normal P wave morphology with sinus rhythm

Normálna P vlna a Sínusový rytmusECG P mitrale, notched (bifid) P wave si sign of left atrial enlargement (hypertrophy) due to mitral stenosis

P mitrale (Hypertrofia ľavej predsiene)ECG P pulmonale, tall peaked P wave is sign of right atrial enlargement (hypertrophy) due to pulmonary hypertension

P pulmonale (Hypertrofia pravej predsiene)ECG inverted retrograde P wave in the inferior leads, with accelerated junctional rhythm

Retrográdna (Negatívna) P vlnaECG ectopic inverted retrograde P wave, with ectopic atrial rhythm

Retrográdna (Negatívna) P vlnaECG multiple P wave morphologies, more than 3 different P waves, Multifocal atrial rhythm

3 rôzne P vlnyECG variable P wave morphology. 4 different P waves, multifocal atrial tachycardia

Rôzne P vlny


Peter Blahút
techmed@techmed.sk