TECHmED

Peter Blahút

P vlna

Mechanizmus vzniku P vlny


Končatinové zvody a P vlna

Končatinové zvody a P vlna


II zvod a P vlna


P vlna a EKG krivka


Prekordiálne zvody a P vlna


Prekordiálne zvody a P vlna

V1 a P vlna


EKG a P vlna
Abnormálna P vlnaNormálna P vlna a Sínusový rytmusP mitrale (Hypertrofia ľavej predsiene)P pulmonale (Hypertrofia pravej predsiene)Retrográdna (Negatívna) P vlnaRetrográdna (Negatívna) P vlna3 rôzne P vlnyRôzne P vlny