TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Pacemaker a elektrofyziológia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Pacemaker a elektrofyziológia

Cardiac pacemaker electrophysiology

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Elektrický impulz a Myokard

 • Za fyziologických podmienok sú elektrické impulzy generované v prevodovom systéme (SA uzle)
 • Elektrický prúd je pohyb elektrónov po elektrickom obvode
  • Elektróny sa pohybujú od anódy (-) (negatívnej elektródy) ku katóde (+) (pozitívnej elektróde)
   • Smer elektrického prúdu sa ele v schémach kreslí naopak! (od katódy ku anóde)
  • Ampér je jednotka elektrického prúdu
   • Vyjadruje koľko elektrónov prejde vodičom za 1 sekundu
  • Volt je jednotka elektrického napätia
   • Volt je sila, ktorá "tlačí" elektróny
  • Ohm je jednotka elektrického odporu
   • Vyjadruje, ako "ťažko" elektróny prechádzajú vodičom
    • Elektróda kardiostimulátora má malý odpor, myokard má veľký odpor

 • Ak cez myokard prejde elektrický prúd (elektróny)
  • Tak myokard sa podráždi (depolarizuje) a vznikne systola


Pacemaker battery (impulse generator), conventional current, flow of electrons, anode, cathode, myocardium impedance

Elektrický prúd, Pacemaker a Myokard


Bipolárne a Unipolárne elektródyBipolar PPM (permanent pacemaker), cathode, anode, flow of electrons, conventional current Unipolar PPM (permanent pacemaker), cathode, anode, flow of electrons, conventional current

Bipolárna elektróda

 • V hrote je katóda aj anóda
 • Používa sa častejšie

Unipolárna elektróda

 • V hrote je len katóda
 • Anóda je samotný PCM


Fixácia elektródy

 • Pacemaker
  • sa implantuje pod kožu, pod kľúčnu kosť
 • Elektródy
  • Sa zavádzajú cez v.subclavia do príslušnej dutiny
 • 2 spôsoby fixácie elektród v dutine
  • Pasívne pomocou spätných hrotov v trabekulách dutín
  • Aktívne pomocou vývrtky (zavŕtajú sa do myokardu)

Pacemaker electrode fixation in heart - tines


Passive lead (ring electrode, tines), Active fix lead (active fixation screw - deployed, ring electrode)

Bipolárne elektródy (pasívna a aktívna fixácia)Pacemaker connector block, Electrode, lead

Konektor pacemakera a elektróda


Bezelektródový pacemaker

Leads pacemaker vs. no leads pacemaker
Tiny pacemaker with no leads

Bezelektródový pacemaker


Pacing a Sensing


ECG VOO pacing (single chamber modes), spikes

Asynchrónny komorový pacing


Peter Blahút
techmed@techmed.sk