TECHmED

Peter Blahút

Pacemaker a elektrofyziológia

Elektrický impulz a MyokardElektrický prúd, Pacemaker a Myokard


Bipolárne a Unipolárne elektródy


Bipolárna elektródaUnipolárna elektróda


Fixácia elektródyBipolárne elektródy (pasívna a aktívna fixácia)Konektor pacemakera a elektróda


Bezelektródový pacemakerBezelektródový pacemaker


Pacing a Sensing


Asynchrónny komorový pacing