TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Pacemaker intervaly, sensing a pacing

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Pacemaker intervaly, sensing a pacing

Pacemaker timing cycles, Sensing, Pacing

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sensing


Sensing a VVI pacemaker

 • Senzitivitu si ukážeme na príklade VVI pacemakera
  • V - pacing komory
  • V - sensing komory
  • I - pozitívny sensing inhibuje pacing
  • VVI Pacemaker sníma vlastný QRS cez elektródu v komore

Pacemaker VVI mode


Pacemaker normal sensing

Správny sensing

 • Sensing je nastavený na 3mV
 • Vlastný QRS komplex presiahol prah senzitivity
 • Sensing je pozitívny


Pacemaker undersensing

Undersensing

 • Sensing je nastavený na 5mV
 • Vlastný QRS komplex nepresiahol prah senzitivity
 • Sensing je negatívny (čo je chyba)


Pacemaker oversensing

Oversensing

 • Sensing je nastavený na 1,5mV
 • Vlastný QRS komplex aj P vlna presiahli prah senzitivity
 • Sensing je 2x pozitívny (čo je chyba)
  • Pretože VVI pacemaker má robiť len sensing komory (QRS)

PacingHeart atrial pacing electrode - lead ECG spike, atrial pacing

Pacing predsieni

 • Pacemaker stimuluje predsiene
 • Artefakt je pred P vlnou
 • AAI režim


Heart ventricular pacing ECG spike, ventricular pacing

Pacing komôr

 • Pacemaker stimuluje komory
 • Artefakt je pred QRS komplexom
 • VVI režim


Heart dual chamber pacing ECG dual chamber pacing

Dvojdutinový pacing

 • Pacemaker stimuluje predsiene aj komory
 • Artefakt je pred P vlnou aj QRS komplexom
 • DDD režim

Interval a Pacemaker

 • 1min. = 60s = 60 000ms

 • Frekvencia je počet systol/minútu
  • Systola je ekvivalent QRS komplexu na EKG
  • Používa sa bežne pri hodnotení EKG

 • Interval je v ms (milisekundách)
  • RR interval je počet ms medzi RR kmitmi
  • Používa sa pri hodnotení pacemakera

 • Frekvencia = 60 000 / interval (ms)

ECG pacemaker interval, large square, small square

Pacemaker a Časové intervalyECG pacemaker timing cycles, AVI, PVARP, VRP, LRI, TARP, AEI interval

DDD pacemaker


Lower Rate Limit (LRL), Lower rate interval (LRI)


Lower Rate Limit (LRL), LRI (Lower rate interval)

VVI pacemaker


Atomatic interval a Escape interval


ECG pacemaker, automatic interval, escape interval

VVI pacemaker


Hysteresis


ECG pacemaker, hysteresis, automatic interval, escape interval, paced QRS, spontaneous QRS complex

VVI pacemaker


Pacemaker refractory period (ARP, PVARP, VRP)


VRP (Ventricular Refractory Period)


ECG pacemaker VVI mode, VRP - Ventricular Refractory Period, LRL - Lower Rate Limit

VVI pacemaker a VRP (Ventricular Refractory Period)


ARP (Atrial Refractory Period)


ECG pacemaker AAI mode, ARP (Atrial Refractory Period), LRL - Lower Rate Limit, escape interval

AAI pacemaker a ARP (Atrial Refractory Period)


AV a VA intervalECG pacemaker, AV delay, VA interval (Ventricle to Atrium), LRL inteval

DDD pacemaker (ApVp)ECG pacemaker, Lower Rate Limit, AV delay, Ventricle to Atrium

DDD pacemaker (AsVs)ECG pacemaker DDD mode ApVs, LRL, AV interval, VA interval

DDD pacemaker (ApVs)ECG pacemaker DDD AsVp, LRL, AV interval - delay, VA interval

DDD pacemaker (AsVp)


Cross talk


ECG pacemaker cross talk, atrial pacing, ventricular sensing

Cross talk


Blanking period


A-blank a V-blank period

 • Atrial blanking period (A blank)
  • Je slepá perióda po pacingu komôr
  • Predsieňová elektróda ignoruje elektrickú aktivitu
 • Ventricular blanking period (B blank)
  • Je slepá perióda po pacingu predsieni
  • Komorová elektróda ignoruje elektrickú aktivitu

 • A-blank a V-blank perióda slúži na ochranu proti cross talku

ECG pacemaker blanking period, A blank, V blank

Upper rate limit (URL)


ECG pacemaker URL (upper rate limit), maximum tracking rate (MTR)

DDD pacemaker (ApVp)


Maximum sensor rate (MSR)


ECG pacemaker VVIR pacing mode, Maxium sensor rate (MSR)

Maxium sensor rate (MSR)


Post ventricular atrial refractory period (PVARP)


ECG pacemaker DDD mode, PVARP (Post ventricular atrial refractory period), VRP (Ventricular refractory period)

DDD pacemaker (ApVp)ECG pacemaker timing cycles, AV delay, V-Blanking, A-Blanking, PVARP (Post ventricular atrial refractory period), VA interval, VRP (Ventricular refractory period), URL (Upper rate limit), LRL (Lower rate limit)

DDD pacemaker (ApVp)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk