TECHmED

Peter Blahút

Pacemaker intervaly, sensing a pacing

Sensing


Sensing a VVI pacemakerSprávny sensingUndersensingOversensing


Pacing
Pacing predsieni
Pacing komôr
Dvojdutinový pacing


Interval a PacemakerPacemaker a Časové intervalyDDD pacemaker


Lower Rate Limit (LRL), Lower rate interval (LRI)


VVI pacemaker


Atomatic interval a Escape interval


VVI pacemaker


Hysteresis


VVI pacemaker


Pacemaker refractory period (ARP, PVARP, VRP)


VRP (Ventricular Refractory Period)


VVI pacemaker a VRP (Ventricular Refractory Period)


ARP (Atrial Refractory Period)


AAI pacemaker a ARP (Atrial Refractory Period)


AV a VA intervalDDD pacemaker (ApVp)DDD pacemaker (AsVs)DDD pacemaker (ApVs)DDD pacemaker (AsVp)


Cross talk


Cross talk


Blanking period


A-blank a V-blank period


Upper rate limit (URL)


DDD pacemaker (ApVp)


Maximum sensor rate (MSR)


Maxium sensor rate (MSR)


Post ventricular atrial refractory period (PVARP)


DDD pacemaker (ApVp)DDD pacemaker (ApVp)