TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Pacemaker (PCM), ICD, CRT

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Pacemaker (PCM), ICD, CRT

Pacemaker (PCM), Implantable cardioverter-defibrillator (ICD), Cardiac resynchronization therapy (CRT), Biventricular pacing

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pacemaker (Kardiostimulátor)Heart pacemaker (PCM)

Jednodutinový pacemaker (Single chamber)

Single chamber pacemaker, right ventricle electrode


Single chamber pacemaker vs. no leads pacemaker Single chamber Tiny pacemaker with no leads

Bezelektródový pacemaker


Dvojdutinový pacemaker (Dual chamber)

Dual chamber pacemaker (PCM)

ICD (Implantable Cardioverter-Defibrilator)

ICD (Implantable Cardioverter-Defibrilator)

CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)

 • CRT je prístroj na kardiálnu resynchronizačnú terapiu
 • Používa sa pri dyssynchrónnej kontrakcii komôr
 • CRT sa často označuje ako biventrikulárny pacemaker
  • Zabezpečuje synchrónny pacing komôr
 • CRT má 3 elektródy:
  • Pravá predsieň
   • Predsieňová elektróda robí sensing
  • Pravá komora
  • Ľavá komora (zavedená cez koronárny sínus)
   • Komorové elektródy robia synchrónny pacing
  • Niekedy má CRT len 2 elektródy v komorách

 • CRT prístroj má 2 typy:
  • CRT-P (Cardiac Resynchronization Therapy - Pacemaker)
   • (Biventrikulárny pacemaker)
  • CRT-D (Cardiac Resynchronization Therapy - Defibrillator)
   • (Biventrikulárny pacemaker + Defibrilátor)
   • Chráni srdce pred malígnou komorovou arytmiou (ako ICD)
CRT (Cardiac Resynchronization Therapy), Lead in right atrium, Lead in right ventricle, Lead within coronary sinus vein


Cardiac Resynchronization Therapy - Pacemaker (CRT-P), biventricular pacemaker Cardiac Resynchronization Therapy - Defibrillator (CRT-D), biventricular pacemaker - defibrillator

CRT-P

 • Je biventrikulárny pacemaker
 • 1 elektróda robí sensing predsiene
 • 2 elektródy robia komorový pacing

CRT-D

 • Je biventrikulárny pacemaker a defibrilátor
 • 1 elektróda robí sensing predsiene
 • 2 elektródy robia komorový pacing
 • Komorová elektróda môže vygenerovať defibrilačný výboj
  • Presne ako ICD

Implantovateľné prístroje


Peter Blahút
techmed@techmed.sk