TECHmED

Peter Blahút

Pacemaker (PCM), ICD, CRT

Pacemaker (Kardiostimulátor)


Jednodutinový pacemaker (Single chamber)

Bezelektródový pacemaker


Dvojdutinový pacemaker (Dual chamber)


ICD (Implantable Cardioverter-Defibrilator)


CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)CRT-PCRT-DImplantovateľné prístroje