TECHmED

Peter Blahút

Pacemakerová tachykardia

Dvojdutinový pacemaker


Mechanizmus pacemakerovej tachykardie


Ukončenie Pacemakerovej tachykardiePacemakerová tachykardiaPacemakerová tachykardia