TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Parasystólia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Parasystólia

Ventricular parasystole, Parasystole, Pararrhythmia, Ventricular parasystolic rhythm, Protected pacemaker

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Rytmus srdca

Sinus rhythm, SA node depolarization vector direction

Ektopické komorové ložisko

 • Komory (Purkyňové vlákna) sú terciárny pacemaker

Ventricular rhythm, Idioventricular escape rhythm, ventricular ectopic focus

Jednosmerná elektrická blokáda

 • V štrukturálne zmenenom srdci môže okolo komorového ložiska
  • vzniknúť jednosmerná elektrická blokáda

 • Vstupný blok (Entrance block)
  • Do ložiska neprejde žiadny externý impulz (z SA uzla)
 • Exit (výstup) impulzov z ložiska nie je blokovaný


Ectopic ventricular focus, entrance block, exit block

Parasystólia

 • Je jednosmerná elektrická blokáda okolo ektopického komorového fokusu
  • Vznikne parasystolické komorové ložisko
  • Srdce má potom 2 autonómne pacemakere
 • Parasystólia
  • Prevalencia cca 0,1%
  • Je sínusový rytmus, popri ktorom (para) beží komorový rytmus
   • Niekedy sa označuje ako komorový parasystolický rytmus
  • Parasystólia je kombinácia:
   • Sínusový rytmus + Komorový rytmus
  • Veľmi raritne môže vzniknú kombinácia:


Ventricular parasystole, Parasystole, Pararrhythmia, Ventricular parasystolic rhythm

Transplantované srdce a Predsieňová parasystólia

 • Transplantované srdce
  • Sa našíva na časť myokardu predsieni príjemcu
 • Príjemcove predsiene sú potom elektricky izolované
  • Od predsieni transplantovaného srdca
  • Pretože ich delí sutura

 • V myokarde príjemcovej predsiene
 • V transplatovanom srdci
  • Generuje SA uzol sínusový rytmus
  • SA uzol je izolovaný od ektopického ložiska suturou

 • Na EKG vznikne predsieňová parasystólia (2 nezávislé rytmy)
Atrial Parasystole after Heart Transplantation

Komorová extrasystola (KES)

ECG sinus rhythm, premature ventricular complex, fixed coupling interval, full compensatory pause, broad QRS complex

Ventricular extrasystole, coupling intervalss

Komorová extrasystola


EKG a ParasystóliaECG Pararrhythmia, ventricular fusio beat, varying coupling interval, interectopic interval

Komorová parasystóliaVentricular parasystole, varying coupling interval, fusion compexes, interectopic intervals

Komorová parasystóliaECG parasystole, fusion beat, coupling intevals, sinus rhythm, ventricular extrasystoles

Komorová parasystóliaECG atrial parasystole, heart transplantation, sinus rhythm, atrial ectopic rhythm

Predsieňová parasystólia a Transplantované srdce

 • Transplantované srdce
 • Príjemcove predsiene sú potom elektricky izolované
  • Od predsieni transplantovaného srdca
  • Pretože ich delí sutura
 • Parasystólia
  • Srdce má 2 nezávisle ložiská, ktoré generujú impulzy
   • 1. ložisko sa aktivuje v príjemcovej predsieni
   • 2. ložisko je SA uzol v transplantovanom srdci
 • Ektopický predsieňový rytmus (1. ložisko)
  • P vlny (označené modrou)
  • Každá P vlna sa zablokuje na suture
   • QRS komplexy sú nezávislé od P vĺn
 • Sínusový rytmus (2. ložisko)
  • SA uzol generuje P vlny (označené zelenou)
  • Každá P vlna prejde na komory a vznikne QRS
  • PQ interval je rovnaký


Atrial Parasystole, Heart Transplantation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk