TECHmED

Peter Blahút

Parasystólia

Rytmus srdca


Ektopické komorové ložisko


Jednosmerná elektrická blokáda


Parasystólia


Transplantované srdce a Predsieňová parasystólia


Komorová extrasystola (KES)


Komorová extrasystola


EKG a ParasystóliaKomorová parasystóliaKomorová parasystóliaKomorová parasystólia
Predsieňová parasystólia a Transplantované srdce